“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
20 дек
2018
 
 

» ≈ћ и ћќЌ подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на електромобилите

ƒвете организации доказват, че втъзката бизнес-образование може да има работещ модел

1565 прочитани€

ћинистерството на образованието и науката (ћќЌ) и »ндустриален клъстер „≈лектромобили“ – » ≈ћ подписаха споразумение за сътрудничество за развитие на професионалното образование и обучение в сферата на електрическата мобилност. ÷елта на споразумението е активизиране на връзките между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение в областта на електрическата мобилност, и постигане на оптимална координаци€ при взаимодействието между двете страни в тази насока.

ѕрочетете още: ‘Ќ» отвар€ кандидатстването по две научноизследователски програми

 лючовите направлени€ за съвместна дейност са три:

- ћетодическа обезпеченост на професионалното образование и обучение в областта на електрическата мобилност, вкл.: съвместно разработване и актуализиране на ƒържавните образователни стандарти по професии в сектор „≈лектрическа мобилност“, разработване на учебните планове и програми в сектора, оптимизиране на организаци€та на системата за кредити в сектор „≈лектрическа мобилност“, създаване на система за прослед€ване реализаци€та на обучаемите на секторен принцип;

 - ѕодобр€ване на качеството на учебни€ процес чрез: разработване на учебни и изпитни програми и материали, организиране на програми за квалификаци€ и преквалификаци€ на преподавателите и наставниците, участие на бизнеса и висшите училища в учебни€ процес, развитие на материално-техническата база, осъществ€ване на дейности по кариерно ориентиране, организиране на състезани€ и изложени€, и др.;

 - —ъвместно участие във формите на европейско сътрудничество, вкл. партньорство по проектни дейности по програма „≈разъм+“, създаване на партньорска мрежа и център за върхови постижени€, организиране на регионални центрове по компетентност.

»зпълнението на договорените съвместни дейности ще бъде координирано от —екторен съвет за електрическа мобилност (——≈ћ), чийто състав ще се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката, съгласувана с председател€ на ”— на » ≈ћ.

„ ато браншова организаци€ за електрическа мобилност, » ≈ћ си постави за цел и създаде действащ модел с взаимовръзки между бизнеса и образованието, в подкрепа на дуалната система на обучение. –езултатите от едногодишната работа на инициативната група ни дават увереност, че моделът е жизнеспособен и работи устойчиво“, коментира след подписването на документа председател€т на ”— на » ≈ћ »ли€ Ћевков. “ой подчерта, че много държави, европейски столици и по-големи градове в ≈вропа имат специални програми за насърчаване и ускорено навлизане на електрическите превозни средства. ¬ този контекст, става все по-актуален проблемът с подготовката на кадри по ц€лата образователна верига – професионално обучение, средно професионално образование, висше образование.

ѕодписаното споразумение е естествено продължение на постигнатите до момента резултати в областта на професионалното обучение в сектор „≈лектрическа мобилност“. ѕрез 2017 г. » ≈ћ инициира и успешно реализира първи€ етап от секторен модел за професионално образование и обучение, в който б€ха привлечени като партньори ÷ентърът за професионално обучение при Ѕългарската стопанска камара, седем професионални гимназии, четири университета и фирми, предлагащи работни места в сферата на електрическата мобилност.

ѕостигнати резултати 

ƒо момента по ћодела » ≈ћ са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „≈лектрически превозни средства“ в пет професионални гимназии, в които са обхванати 168 ученици. »ма готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „“ехник на ≈ѕ—“ и „ћонтьор на ≈ѕ—“.

Ѕлагодарение на подписаното между » ≈ћ и „¬»‘» Ѕългар舓 (обучителна организаци€ на јвстрийката индустриална камара), провежданите курсове по ≈ѕ— са със защитен сертификат.

ѕредставители на » ≈ћ са провели до момента над 20 срещи с ученици в професионални гимназии с цел демонстраци€ на ≈ѕ— и мотиваци€ на учениците и техните родители за включване в паралелки по ≈ѕ—.

ѕо предложение на » ≈ћ и Ѕ— , в Ќационални€ класификатор на професиите и длъжностите (Ќƒ ѕ) б€ха въведени нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност.

 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас