“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ќаука и техника
07 дек
2018
 
 

‘Ќ» отвар€ кандидатстването по две научноизследователски програми

ѕроекти по Д онкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. Ц Ѕългари€ Ц јвстри€У и ѕроектни предложени€ по програма QuantERA се приемат в хартиен и електронен вариант

1348 прочитани€

‘онд „Ќаучни изследвани€” (‘Ќ») към ћинистерство на образованието и науката (ћќЌ) набира проекти по две международни научноизследователски програми - „ онкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – Ѕългари€ – јвстр舓 и ѕроектни предложени€ по програма QuantERA. ƒопустимите бенефициенти и за двата конкурса са акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  «¬ќ и такива по Ќјќј, провеждащи обучение по образователна и научна степен "доктор", както и научни организации по чл. 47, ал. 1 на «¬ќ, които са акредитирани от Ќјќј да провеждат същи€ тип обучени€.

ѕрочетете още:  омплексът по хуманитаристика към —” създаде историческа √»— на “раки€

 онкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – Ѕългари€ – јвстри€ 

÷елта на „ онкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – Ѕългари€ – јвстр舓 е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществ€ване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на Ѕългари€ и държавите, включени в √одишната оперативна програма на ‘онд „Ќаучни изследван舓, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на вс€ка от държавите.

¬ рамките на програмата ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки, като прогнозни€т общ бюджет на конкурса е 480 000 лв. ћаксималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

ѕроектните предложени€  се приемат до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на  ‘онд „Ќаучни изследван舓 на хартиен и електронен носител.

QuantERA

ќсновната цел на QuantERA (www.quantera.eu) е да отговори на нуждите от международно сътрудничество и обща схема за финансиране в областта на изследвани€та на квантовите технологии, чрез координиране на националните и регионалните програми за финансиране. ¬ об€вени€ конкурс ‘онд „Ќаучни изследвани€” участва като съфинансираща организаци€. ¬ допълнение на проектните предложени€ се изпълн€ват и редица дейности, насочени към стимулиране на сътрудничеството в научната общност, създаването и поддържането на връзки между науката и бизнеса,  изграждане на набор от инструменти за провеждане на отговорни научни изследвани€ и иновации (RRI) в областта на квантовите технологии, обм€на на добри практики и участие в обсъждани€ със създаващите политики относно бъдещите финансиращи инструменти. ѕрограмата тр€бва да подпомогне бъдещите стъпки към отключване на индустриални€ потенциал на квантовите технологии в отговор на насто€щите нужди на обществото и в негова пр€ка полза.

¬ насто€щата сеси€ QuantERA ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в една или повече от следните области:

-  вантова комуникаци€ (Quantum communication)

-  вантова симулаци€ (Quantum simulation)

-  вантови изчислени€ (Quantum computation)

- Ќауки в областта на квантовата информатика (Quantum information sciences)

-  вантови метрологични измервани€ и заснемане (Quantum metrology sensing and imaging)

Ѕюджетът от страна на ‘онд „Ќаучни изследван舓  за предсто€щата конкурсна сеси€ е в размер на 450 000 лева за цели€ конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до три проекта с българско участие. ћаксимална сума за един проект е до 150 000 лева и срок на изпълнение три години.

”частващи страни и финансиращи агенции и министерства в предсто€щата конкурсна сеси€ са: јвстри€, Ѕелги€, Ѕългари€, ’ървати€, „ехи€, ƒани€, ‘ранци€, √ермани€, √ърци€, ”нгари€, »зраел, »тали€, Ћатви€, Ћитва, Ќорвеги€, ѕолша, ѕортугали€, –умъни€, —ловаки€, —ловени€, »спани€, Ўвеци€, Ўвейцари€, “урци€, ¬еликобритани€.

 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас