“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “риизмерен печат
27 ное
2018
 
 

3D принтери помагат на »нститута по » “ да патентова брайлов екран

»нститутът участва в европейски проекти по реставраци€ на исторически събити€

1477 прочитани€

3D принтирането намира приложение вече в редица области, включително за моделиране на концептуални продукти, на модели за маркетинг и продажби, в архитектурата и строителството, в автомобилите, космонавтиката, производство. Ќавлиза също в стоматологи€та (за създаване на коронки) и медицината, в изкуството (например за печат на златни бижута), в образованието, за различни забавлени€ и други области, об€сни Ќиколай —тоименов от —екци€ „¬градени интелигентни технологии“ към »нститута по информационни и комуникационни технологии (»» “) на ЅјЌ. ѕредстав€нето му бе част от еднодневната конференци€ IоT (CLOUD, 3D PRINT, DRONES, AI), организиран за осми път от ICT Media и ISACA Sofia Chapter.

Ќиколай —тоименов от —екци€ „¬градени интелигентни технологии“ към »нститута по информационни и комуникационни технологии (»» “) на ЅјЌ. —нимка: ¬елко јнгелов

Ќиколай —тоименов от —екци€ „¬градени интелигентни технологии“ към »нститута по информационни и комуникационни технологии (»» “) на ЅјЌ. —нимка: ¬елко јнгелов

ѕрочетете още: IIoT Ц особености на четвъртата индустриална революци€

—екци€та „¬градени интелигентни технологии“ разполага с модерен 3D принтер с две „печатащи“ глави 3D Systems ProJet 460 Plus, който полага слоеве с дебелина 0,1 мм в CMY цветове. — този принтер институтът е усп€л да създаде н€колко 3D макета, за които е получил патент в —јў, включително за 3D принтиран модел на метално мелещо т€ло. „»маме също международни и национални патенти и за€вки за патенти за конусовиден гвоздей“, об€сни —тоименов. 3D макетирането се използва и за реинженеринг на продукти, като институтът разполага с 3D камера и термокамера, както и с високоскоростна камера с граноломер, ко€то измерва големината на частиците. — компютърен томограф учените могат да вид€т в отпечатани€ 3D материал дали има н€какви проблеми при отливките.

»зползвани€т 3D принтер е сравнително бърз, като максималната вертикална скорост на печат е 23 мм/час. „ѕредимството на този принтер е, че неизползвани€т материал се връща обратно в принтера за последваща употреба. »злишни€т материал на прах се събира с прахосмукачка, вградена в принтера, който разполага и с модул за сгъстен въздух“, об€сни —тоименов.

Ќай-гол€м интерес предизвиква разработени€ в »» “ матричен брайлов екран с движещи се елементи, позвол€ващ получаването на графична информаци€ от лица с увредено зрение. „ѕреместващи€т елемент се развива на основата на линейно електромагнитно микрозадвижване“, об€сни —тоименов. “ехнологи€та за брайлов екран (Braille Screen) има патент в Ѕългари€ от февруари 2016 г. (за€вката е подадена още през август 2010 г.), а за брайлови€ дисплей за€вката за патент на –епублика Ѕългари€ от ноември 2013 г. «а този дисплей институтът е партньор с Ѕ“ , като учените си сътрудничат и в момента с оператора по ќѕ „»новации и конкурентоспособност).

»нститутът е използвал 3D принтера за производството на матрица, в ко€то определени точки („пъпки“) се повдигат нагоре и незр€щите хота могат да усет€т не само текст, а и графики. „—тандартните четци за незр€щи потребители са формат 6 на 2 и съдържат само букви и цифри“, об€сни —тоименов. - »зползваме 3D принтера подобно на резолюци€та на обикновените дисплеи – за постигане на по-гол€ма гъстота на точките.“

”спехът в ћилано

“ехнологи€та е позволила на специалистите от института да участват в реставраци€та на исторически събити€ за изложбата “Ѕитката при ѕави€” (съпровождащо събитие на ≈ —ѕќ 2015 в ћилано). √облен с големина 9 на 4 метра, направен за  арл V по случай приключване на битките, е бил дигитализиран. —лед това е създадено по-малко копие на гоблена (20 на 26 см), като определени контури от гоблена са „издигнати“, други са вдлъбнати, създавайки брайлово изображение, каза —тоименов. ƒо изображението също с брайлова азбука има описание на картината, факти за нейното създаване и др.

—нимка: ѕрезентаци€ на »» “ към ЅјЌ

—нимка: ѕрезентаци€ на »» “ към ЅјЌ

ќт същите гоблени са „извадени“ определени персонажи и обекти (напр. кон, воин, оръдие), които след това са отпечатани на 3D принтер и хората могат да ги докосват. —туденти от ”ниверситета в ѕави€ са моделирали обектите, а учените в български€ институт изчистват моделите от грешки и след това ги отпечатват на цветни€ 3D принтер.

—нимка: ѕрезентаци€ на »» “ към ЅјЌ

—нимка: ѕрезентаци€ на »» “ към ЅјЌ

—лед успеха на този първи проект »» “ участва в още една поръчка на италиански€ университет ѕави€ - създаване на 3D тактилна картина за галери€та Ѕрера в ћилано. “€ представл€ва картината „’ристос и —амар€нката на кладенеца“ за хора с увредено зрение. —лед 3D дигитализиране с помощта на 3D софтуер, тримерни€ вариант е отпечатан като тактилна плочка с анотаци€ на Ѕрайл за хора с увредено зрение“, об€сни —тоименов.

¬последствие е реализиран подобен проект за 3D фигури от портала „„ертоза ди ѕав舓. ¬ Ѕългари€ институтът се е включил в 3D дигитализаци€та на национално културно-историческо наследство, като в момента изработва тактилен вариант на прочутата картина на »ван ћърквичка „–ъченица“.

—нимка: ѕрезентаци€ на »» “ към ЅјЌ

 артината "–ъченица", преработена за незр€щи хора с технологи€та на »» “. —нимка: ѕрезентаци€ на »» “ към ЅјЌ

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас