“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
14 ное
2018
 
 

»зкуствени€т интелект е в основата на много технологични иновации

“р€бва да избегнем разочароването заради прекалените очаквани€ към AI, a да намерим практическите приложени€ на технологи€та, за€ви ¬еско  олев, вицепрезидент Дѕродукти за разработчициУ в Progress.

1276 прочитани€

 акво отличава тазгодишната конференци€ DevReach от предишните? ќчертават ли се технологични области, които ще се развиват с по-бързи темпове?

¬еско  олев: ћиси€та на DevReach винаги е била да помага на разработчиците да развиват и надграждат умени€та си. “ази година интересът към конференци€та дори надмина очаквани€та ни, което е показателно за две неща. ѕърво, хората € очакват и разчитат на не€. » второ, в Ѕългари€ има жажда за такива събити€.

DevReach е вече на 10 години. –едовните участници зна€т от опит, че това е м€стото, където ще срещнат световно признати »“ лектори, които н€ма другаде къде да вид€т и чу€т на живо. Ћекциите са изключително практически и разглеждат технологиите през погледа на разработчиците, отвъд медийни€ шум около т€х. «а нас е важно да покажем как например програмистите могат практически да приложат технологии като изкуствен интелект в работата си. »скаме те да си тръгнат от конференци€та с нови умени€ и знани€, които да опитат и приложат още на следващи€ ден.

ѕрочетете още: DevReach2018: —офтуерните инженери тр€бва да учат непременно и етика

¬еско  олев, вицепрезидент „ѕродукти за разработчици“ в Progress.

¬еско  олев, вицепрезидент „ѕродукти за разработчици“ в Progress.

ћного са технологичните области, които се развиват бързо. ћога да спомена изкуствен интелект, виртуална и разширена реалност (VR/AR), чатботове, „»нтернет на нещата“ (IoT) и др. ќколо т€х в момента се създава много шум или т.нар. Hype на английски. Ќ€кои от т€х са превърнати в „мода“ – модерно е да се говори за т€х и всичко да се об€сн€ва с т€х. “ова обаче може да ни изиграе лоша шега. Ќа практика се създава изкуствен балон, разочароващ хората, които не са дълбоко запознати. “огава този “hype” се превръща в „технологична зима“. «атова вс€ка модерна технологи€ тр€бва да се разглежда от практическа гледна точка и да се търси приложение и възможност за решение на проблеми, да се стараем да вникваме в не€ извън общоприетото възпри€тие. ѕо този начин тези технологии ще имат много по-гол€м смисъл за всеки от нас и ще подобр€ват живота и работата ни.

 

¬изитка

¬еско  олев, вицепрезидент „ѕродукти за разработчици“, Progress

¬еско  олев е бизнес лидер и софтуерен инженер с повече от 12 години професионален опит.  ато вицепрезидент, отговар€щ за продуктите за разработчици в Progress, той ръководи екип от над 150 софтуерни инженери, продуктови мениджъри и UX дизайнери в —јў и Ѕългари€, които разработват водещите продуктови линии Progress Telerik и Progress Kendo UI. —ъс стратегическото си бизнес мислене и силната техническа експертност, той играе важна рол€ в успеха на продуктите. ¬еско се присъедин€ва към Progress през 2009 г. като старши софтуерен разработчик, като през годините е заемал различни мениджърски бизнес и инженерни позиции. ¬еско активно допринас€ за развитието на българската »“ индустри€.  ато трейнър той е помогнал на много начинаещи разработчици да се научат да програмират. ¬еско е съавтор на две книги: „¬ъведение в програмирането с Java” и „¬ъведение в програмирането със C#”. »ма бакалавърска степен по „ омпютърни науки“ от —офийски университет „—в.  лимент ќхридски“.

¬се по-често виждаме примери за използване на изкуствени€ интелект в редица области, включително здравеопазване, банки, застраховане, електронна търгови€, дори адвокатска практика.  ак ще се отрази тази тенденци€ на потребителите?  акво означава това за разработчиците и как Progress може да подпомогне и улесни този процес?

¬еско  олев:  »зкуствени€т интелект – отвъд цели€ hype около него – ни дава възможност да постигаме неща, които преди не са били възможни. Ѕлагодарение на него в медицината н€кои опасни болести могат да бъдат диагностицирани по-рано и да се спас€ват животи. “ова според мен е едно от най-значимото му приложение. ¬ други области – в обслужването на клиенти например – много рутинни процеси могат да се автоматизират чрез чатботове, базирани на изкуствен интелект. ѕотребител€т може много бързо и лесно само с н€колко стъпки по вс€ко време на денонощието да получи това, което му е необходимо вместо да тр€бва да говори с човек.  олкото по-интелигентни стават приложени€та, толкова по-естествено става потребителското прежив€ване за потребителите.

»зкуствени€т интелект стои в основата на много технологични иновации. ’убаво е всеки разработчик съвсем дисциплинирано да отдел€ време, за да се запознава с възможностите на изкуствени€ интелект и машинното обучение, да разбере как може да ги прилага в продуктите, които разработва. Ќашите продукти за разработчици в тази област са насочени преди всичко към повишаване продуктивността на разработичците. »маме платформа за чатботове с изкуствен интелект NativeChat и компоненти за разговорен потребителски интерфейс (Conversational UI), част от продуктовите линии Telerik и Kendo UI. — компонентите разработчиците могат лесно да създават интуитивни и при€тни чатбот разговори, като включват визуални елементи като списъци, карти и други. «а клиента това означава по-ефективно и по-добро прежив€ване.

 

Progress е глобална компани€, намират ли приложение нейните решени€ и тук в Ѕългари€?  акви са технологичните иновации, разработвани от екипите в български€ офис?

¬еско  олев: ƒа, много организации в Ѕългари€ използват нашите технологии. Ќапример уебсайтът на Ѕанка ƒ—  е базиран на нашата система за управление на съдържанието Progress Sitefinity. ћедицински комплекс „ƒ-р ўерев“ в —офи€ беше първи€т потребител на NativeChat, а уебсайтът им е базиран на Sitefinity. ≈дно от най-големите предимства както за нас, така и за клиента е, че гол€ма част от екипите от разработчици, които създават продуктите ни, са в —офи€, както че и оттук осигур€ваме и техническото обслужване на нашите клиенти.  лиентите ни имат достъп до много гол€м ресурс от наша страна и дори могат директно да говор€т с разработчиците, които пък от сво€ страна получават допълнителен контекст за това в какви сценарии се използват продуктите ни.

¬ офиса ни в —офи€ се създават много от иновативните продукти на Progress – водещите инструменти за разработчици Telerik и Kendo UI, платформата ни с отворен код NativeScript за създаване на приложени€ за iOS и Android с JavaScript, Angular, TypeScript и Vue.js, ко€то вече има над 3,5 милиона изтегл€ни€. ¬ —офи€ се разработват и Sitefinity, и NativeChat, както и Fiddler – безплатен уеб инструмент за дебъгване, който работи на всеки браузър, система или платформа и има над 1 милион потребители.

—ъздаването на иновации е приоритет за нас. ѕредостав€ме среда, в ко€то екипите са мотивирани посто€нно да тестват, експериментират и създават нови продукти и функционалности за вече съществуващите. Ќасърчаваме стартъп мислене, което позвол€ва в реални бизнес услови€ бързо да тестваме и развиваме нови идеи. ќт повече от една година един от нашите екипи работи по  иновативна функционалност за VR/AR прежив€вани€. ѕроектът първоначално стартира с двама човека и вече имаме готова разработка. ўе € представим за първи път глобално в Ѕългари€ на DevReach и след това на ISTA – друга гол€ма технологична конференци€ в Ѕългари€. ѕосто€нно иновираме, за да можем да предложим на нашите клиенти технологиите, които ще ги направ€т по-успешни и конкурентоспособни.

 

ѕрез последните години се забел€зва намал€ване на възрастта, на ко€то учениците започват да се учат на програмиране. Ќаскоро об€виха, че дори в подготвителните групи на детските градини ще се запознават с основи на програмирането. –анните занимани€ ли са най-важни, за да станеш успешен програмист или софтуерен инженер в Ѕългари€?

¬еско  олев:  —татистически погледнато, много успешни програмисти не са започнали да учат програмиране в детската градина, като не малка част дори са започнали след гимнази€та. —м€там, обаче, че хората, които са се запалили в ранна детска възраст – между 2 – 4 клас например – имат по-силен старт. “е усво€ват рано най-фундаменталните неща в програмирането – алгоритмите и логическо мислене – и след това им е много по-лесно да научат софтуерните технологии. —поред мен децата не тр€бва да учат програмиране насила, а техни€т итнерес да бъде събуден от родителите чрез подход€щи програмируеми роботи и игри. »ма много учебници и игри, адаптирани за малки деца, които могат да помогнат за това.

»скам да обърна внимание и на още нещо много важно. “ехнологичните тенденциитe днес – изкуствен интелект, машинно обучение, VR/AR , IoT, блокчейн – изискват един допълнителен слой знани€. ѕреди 5 години беше достатъчно да можеш да разработваш приложени€ за уеб, мобилни платформи и десктоп. ƒнес вече не е така – има много по-гол€ма и все по-нарастваща глобална конкуренци€ и в същото време технологиите се промен€т. «а да създаваш приложени€, базирани на машинно обучение, се нуждаеш от стабилна основа по алгебра, статистика, точни науки. «а блокчейн технологиите ти тр€бват знани€ по криптиране и криптографи€ например, за VR и AR – пространствена геометри€, за IoT – електроника. –азработчиците тр€бва да развиват тези и още други допълнителни умени€, ако искат да бъдат конкурентоспособни и да бъдат от топ хората, създаващи технлогиите на бъдещето.

Ѕих посъветвал също младите хора да обръщат внимание на фундаменталните предмети в университета, както и да развиват комуникационни и бизнес умени€. “е сто€т в основата на работата в екип и успеха, в спечелването и задържането на клиенти. ¬сички нереализирани стартъпи са имали продукт. ќбщото между всички, които са се провалили, обаче, е, че не са имали клиенти. «атова освен да разработваме иновативни продукти, тр€бва да създаваме и стойност, за ко€то достатъчно гол€ма група от хора да са готови да плат€т. »новациите не тр€бва да се мисл€т само на ниво продукт, а в ц€лостното прежив€ване при досега с него и компани€та. “ова силно залегнало в нашата философи€ и ц€лостната култура на Progress.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас