“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
31 май
2018
 
 

»зкуствени€т интелект ще доведе до неочаквани резултати

4237 прочитани€

јлександър √лавчев

Ќевронните мрежи и изкуствени€т интелект (AI, »») не са нещо ново, като н€кои бизнеси използват подобни системи от години. “ова, което се промен€ са начините за т€хното използване и скоростта, с ко€то те могат да бъдат внедр€вани. “ака започна презентаци€та си јнди ћакƒоналд, експерт в сферата на софтуерната техническа документаци€ и съосновател на Information 4.0 Consortium. Ќа него бе поверена откриващата лекци€ на конференци€та Evolution of TC 2018, ко€то се проведе на 31 май и 1 юни в —офи€.

јнди ћакƒоналд презентира по време на Evolution of TC 2018

ѕо думите му все още не е създаден изкуствен интелект, който да е способен да създава самосто€телно например смислени текстове. ¬ъпреки, че вече има медии, значителен брой статии в които се подготв€т от машини, там все още става въпрос за извличане на информаци€ от вече съществуващи материали. —ъщо така все още е необходимо човек да преглежда текста, за да е сигурно, че той носи стойност на читател€.

— други думи в тези системи все още липсва истински€т интелект.

 акво обаче означава AI?

—поред ћакƒоналд цел много от проектите, обединени под това съкращение, всъщност е т.нар. Artificial general intelligence (AGI). “ова са системи, които да могат да замен€т човека при определени дейности. “ова включва учене, планиране, комуникаци€ с използване на естествен език и т.н., както и, разбира се, високо ниво на автономност.

—тава дума за системи с относително т€сна сфера на използване, които могат да бъдат обединени зад термина “слаб »»”. “акива са самоуправл€ващите се автомобили, софтуерите за разпознаване на лица и т.н.

—ъвременните »» разработки, като Watson на IBM и Siri на Apple разполагат с големи изчислителни възможности, но спр€мо човека изостават по другите два показател€, автономност и социални възможности. ¬същност при т€х нивото е съвсем примитивно. “Watson е горе-долу толкова интелигентен, колкото човек в кома”, подчерта ћакƒоналд.

ѕрограмата AlphaGo, ко€то през 2015 г. стана първата усп€ла да победи професионален √о играч, е малко по напред в споменатите две области. „рез машинно дълбоко учене т€ е усвоила на играта. ¬същност системата е извела свои стратегии на базата на всички игри, до които е имала достъп. “€ е използвала подходи, които е тр€бвало да бъдат внимателно анализирани, така че да бъдат разбрани от хората.

“»менно в такава насока »» ще промени нещата – ще дава неочаквани резултати”, об€сни ћакƒоналд. — други думи тези решени€ решени€ ще предлагат подходи, за които човек трудно би се сетил.

»нтересна ситуаци€ е била наблюдавана, когато от Google (AlphaGo е разработена DeepMind, ко€то е част от холдинга Alphabet) са изправили програмата срещу друг »», без да ѝ казват какво точно да прави. ¬тората машина просто е тр€бвало да “говори” с AlphaGo. ≈дин от резултатите от експеримента е, че е машините са създали свой собствен език. ќсвен това, поради н€каква причина, едната от т€х се е опитвала да “обсеби” диалога, т.е. налице е бил опит за доминаци€.

““ова е било неочаквано и е сигнал, че в бъдеще тр€бва да се замислим докъде бихме искали да стига или да не стига изкуствени€т интелект”, посочи още јнди ћакƒоналд.

“рудно е да се предвиди, кога ще можем да говорим, че AGI стъпалото е достигнато. ѕрез 70-те години на минали€ век очаквани€та са били, че това ще стане след около 20 години. ¬ момента прогнозите варират от 20-30, 100 години и дори – никога.

≈фектът върху техническите документатори

≈дна от основните насоки, в които се работи в момента е машините да могат да наблюдава околни€ св€т и да използват получената информаци€ за решаване на проблеми. ¬ момента софтуерите за дълбоко учене и за работа с естествени езици не разбират текстовете, които четат. —ледващата стъпка в тази насока ще бъдат когнитивните системи.

—ъщо така, занапред информаци€та ще става все по-молекул€рна и обедин€ването ѝ ще бъде спонтанно, в зависимост от контекста. ћакƒоналд нарича това »нформаци€ 4.0.

Ќ€кои от технологиите, които ще промен€т работата на техническите документатори през идните години са виртуалните асистенти и т.нар. контекстуални брокери. ƒопълнената реалност (AR) пък ще промени начина за представ€не на информаци€та, a блокчейн ще помага при сигурността и ще предостав€ проследимост на данните.

≈дин от основните проблеми е разбирането на това какво всъщност представл€ва контекстът. “рудната част в тази насока не отчитането на например локаци€та на човека, а предугаждането на неговите намерени€. —ъщо така подаваната информаци€ тр€бва например да съответства на нивото на знани€ на дадени€ потребител.

ѕо думите на ћакƒоналд една от целите на споменати€ в началото Information 4.0 Consortium  е създаването на API (приложно-програмен интерфейс) който да помага за разбирането и предвиждането на човешките действи€. «адаването на параметрите на контекста, който да се взима предвид, пък ще е в ръцете на разработчиците на продукти.

—поред него всичко топва ще доведе до техническа документаци€, ко€то ще се “сглоб€ва” по интелигентен начин от външни източници според нуждите на потребител€.

Evolution of Technical Communication се организира от българското поделение на tekom, най-гол€мата професионална организаци€ на техническите комуникатори в ≈вропа. —ъбитието предлoжи на гостите си два паралелни потока от лекции на 31 май и три серии от уъркшопи на 1 юни.  онференци€та се провежда ежегодно от 2010 г., като tekom са нейни организатори от 2015 г.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас