“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ÷ентър за данни
04 май
2018
 
 

»зграждането на центрове за данни бе тема на двудневно събитие („аст 2)

3636 прочитани€

¬ кра€ на миналата седмица на 26 и 27 април в —офи€ се проведе първото по рода си събитие, фокусирано върху изграждането на центрове за данни. “о бе организирано от Hewlett-Packard Enterprise, R&M, Rittal и Vertiv (представл€вани от Ќекст Ћевъл »нженеринг). Ћектори от тези компании говориха на широк кръг от теми и представиха новите си продукти и решени€, предназначени за центрове за данни.

—пециален гост на събитието беше д-р “омас ¬елингер, мениджър на направление “÷ентрове за данни” в R&ћ, който отговар€ за изграждането на продуктовото портфолио и управлението на маркетинговите стратегии така че да съответстват на зараждащите се в центровете за данни тенденции. ƒ-р ¬елингер е дипломиран инженер по електроника и информационни технологии на »нститута по технологии в  арлсруе (KIT) и има докторска степен по лазерна физика от  ралски€ колеж в Ћондон.

ѕрочетете още: »зграждането на центрове за данни бе тема на двудневно събитие

ѕо думите му в момента инфраструктурите на компаниите са под изключително напрежение в резултат на огромни€ информационен ръст, който се наблюдава през последните години. Ќещо повече – ръстът в тази посока не е линеен. 90% от всички данни в момента са генерирани едва през последните две години.

“ова означава че комутаторите, които игра€т рол€та на „светофари“ при регулирането на трафика, са местата, където тр€бва да се случи най-големи€ прогрес“, подчерта ¬елингер. ≈дна от основните тенденции за справ€не с трудностите в тази насока са модулните решени€, които се възприемат масово от големите доставчици на облачни услуги.

—поред него разликата между фиксирани€ и модулни€ комутатор се състои в това, че при втори€ шасито съдържа само свързваща шина (т.нар. backplane) и управл€ващ софтуер. ѕотребител€т на решението може да се свърже с комутатор, ориентиран към определени приложени€, според конкретните си нужди.

≈дин от проблемите в тази насока, според д-р ¬елингер, е минималното развитие в сферата на окабел€ването. —ъс своите продукти R&M облекчава администраторите, предлагайки конкретни кабелни пакети за различни комутатори. ≈дно от основните предимства на този подход е значително подобрената организаци€ на кабелите, което е много важно за оптималната работа на системите в центровете за данни.

R&M разбира бизнес проблемите, пред които са изправен и предпри€ти€та днес, като техните притеснени€ са свързани с гъвкавостта на мрежата и времето за внедр€ване на нови »“ ресурси, както и специфичните предизвикателства, свързани с мрежовата документаци€ в центровете за данни. »нженерите на швейцарската компани€ са разработили решени€та така, че да се справ€т с тези проблеми. ќсвен това всички инсталации се реализират от сертифицирани партньори, участващи в програмата Qualified Partner Program (QPP).

“върде сложната физическата инфраструктура в центровете за данни тр€бва да бъдат управл€вана много прецизно. «а целта R&M са разработили системата HD Platform, ц€лостен пакет от оптични и медни компоненти, който позвол€ва на системните интегратори бързо внедр€ване и последваща гъвкава пром€на. “€ стои и в основата на системата за автоматизирано управление на инфраструктурата R&MinteliPhy.

“ази система е проектира така, че да следи ефективно мрежовата кабелна инфраструктура от край до край в режим 24х7. R&MinteliPhy съчетава интелигентен хардуер, базиран на RFID датчици, с интуитивна софтуерна платформа, ко€то предостав€ на потребителите видимост над ц€лата физическа среда и нейното ефективно контролиране. —истемата автоматично създава документаци€та, като минимизира сгрешените свързвани€, причина за 28% от времето на неработоспособност на системите в центровете за данни, като същевременно осигур€ва до 10% спест€вани€ на оперативни разходи.

«ащитен достъп до центъра за данни

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представи новата си система за сигурност на достъпа до центрове за данни - Aruba 360 Secure Fabric - ко€то включва н€кои съществуващи продукти от портфолиото на компани€та, обединени помежду си. ÷елта на платформата е да отговори на пром€ната в в естеството на заплахите, насочени към центровете на данни, катализирана от наличието на все повече свързани устройства в глобален мащаб.

— навлизането на IoT комуникаци€та видимостта към свързаните устройства започва да се размива, защото те стават все повече. Ќа първо м€сто, те сподел€т една и съща среда с останалите станции, за разлика от преди, когато б€ха изолирани в отделна система. “ова дава възможност атаките срещу центровете за данни да стават все по-иновативни”, об€сни –адослав √еоргиев, технически консултант към HPE, и добави, че тази година за първи път център за данни е бил обект на атака през IoT устройства. ¬ средата на март 2018 г. се оказва, че една болница физически е загубила половината си сървъри заради атака през топлинните сензори, вследствие на ко€то те са функционирали продължително време при над 60 градуса.

ѕри усложнената среда за сигурност на първо м€сто стои въпросът как системните администратори да разберат кога се провежда атака и именно тук идва рол€та на един от инструментите на Aruba 360 Secure Fabric – HP IntroSpect.

HP IntroSpect предлага функционалност, базирана на машинно обучение, ко€то разпознава моделите на работа на различните типове устройства и по този начин дава възможност да се направи анализ на типичното поведение на системите и категоризаци€. “ези модели се сравн€ват с други имплементации и се прави сравнителен анализ. “ака в момента, в който се по€ви аномали€ в поведението, т€ се улав€”, обърна внимание √еоргиев.

ƒори да има наблюдение и механизъм за ранно предупреждение обаче, »“ отделът тр€бва да има и възможност за навременно взимане на проактивни мерки и изолиране на проблемните устройства.

“ук идва м€стото и на решението ClearPass. “о може да идентифицира не само устройства, но и потребителите. Ќа база на профилирането в ClearPass може да се прецени кой с какви устройства какви права има. “ези права биха могли да бъдат асоциирани не само с крайните станции, но и с платформите и системите в центровете за данни. ѕлатформата не се ограничава само до това кое устройство на кой потребител до какви ресурси има достъп, било мрежови, изчислителни и т.н., а на база на предварително заложени политики прилага контрол за вс€ко едно от т€х”, коментира технически€т консултант на HPE и акцентира, че с налагането на политики за сигурност чрез платформата може лесно да се добав€т и ограничават права върху определен тип устройства или върху точно определено такова, както и, че т€ може да работи във всеки един сценарий, без да е необходима зам€на на оборудване или вече съществуващи системи. ClearPass може да работи и с по-стари модели IoT устройства, при които не са заложени възможности за сигурен достъп до инфраструктурата.

 ато ц€ло интересът към конференци€та беше изключително гол€м, доказателство за което бе присъствието на »“ мениджъри от много фирми от различни сегменти на индустри€та, както и представители на всички утвърдени системни интегратори в Ѕългари€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас