“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
27 фев
2018
 
 

10 награди връчи Ѕј»“ в традиционни€ си годишен конкурс

ѕрезидентът –умен –адев връчи наградата за специален принос на —ветлин Ќаков, a 10-годишна ученичка от ƒобрич получи поощрителна награда за разработено Android приложение.

10364 прочитани€

¬сички наградени от Ѕј»“ в конкурса "Ќагради на Ѕј»“ за 2017 г." —нимка: јнтон ’ариев

2017 година е била успешна за българската »“ индустри€, като родните компании създават иновационни продукти и решени€, намиращи приложени€ в цели€ св€т. ¬ същото време все повече млади хора се насочват към »“ професиите, включително чрез собствени компании, а „възрастовата граница“ на софтуерните разработчици силно намал€ва. “ова €сно пролича на годишните Ќагради на Ѕј»“, провеждани за седма поредна година, в които б€ха регистрирани общо 127 кандидати и б€ха дадени награди в 10 категории.

Ќаградата за специален принос бе връчена на —ветлин Ќаков от президента –умен –адев, под чийто патронаж се проведе церемони€та за наградите на Ѕј»“. Ќаградата се дава на —ветлин Ќаков, защото той е вдъхнов€ващ преподавател, запалил хил€ди млади хора да се насочат към програмирането и кариера в »“ сектора. “ой преподава в н€колко университета и изгражда мащабни частни школи за обучение по програмиране, с които дава професи€ и работа на хил€ди млади хора.

ѕрочетете още: ќб€виха номинациите за ДЌаградите на Ѕј»“У за 2017 г.

„«а мен е огромна чест да връча тази награда на господин Ќаков. “ой е поел една просветителска миси€ – да работи за младите хора, за нашето бъдеще, да работи за формиране на съзнание и отговорности у младите хора, защото истината е в дигиталното бъдеще. ѕрограмистът вече н€ма отговорност само към сво€ софтуерен продукт, неговата отговорност е в залагането на ценности и алгоритми на поведение в обществото“, за€ви –умен –адев при връчването на наградата. „Ќе можем да говорим за модернизиране на Ѕългари€ без развитието на информационните и комуникационните технологии. “ова е най-бързо развиващи€т се сектор в нашата икономика и то с едни много смели крачки и с най-гол€ма добавена стойност. ћного се радвам, че именно благодарение на хора като вас Ѕългари€ постига такива успехи. Ќие имаме своите традиции. »маме сво€ огромен потенциал и нещо много ценно – упоритостта и таланта на българската нац舓, допълни президентът.

„ћо€та истинска кауза е да вдъхнов€вам младите хора да учат, да търс€т най-доброто в себе си, чрез иновации, чрез наука, чрез технологии, чрез дигитални умени€ и чрез професиите на бъдещето, каза —ветлин Ќаков. - ƒавам си сметка, че Ѕългари€ върви в правилна посока. “€ вече бе определена за —илициевата долина на »зточна ≈вропа, по думите на шефа на Bosch за цели€ св€т, компани€та, ко€то придоби гол€ма българска софтуерна фирма (бел. ProSyst, фокусирана в областта на »нтернет на нещата), което още един път доказа, че у нас има таланти и може да се прави развойна дейност“, допълни Ќаков. 

—поред него, в последните години българските »“ компании се преориентират от работа „на ишлеме“ към създаване на собствени продукти, при това на световно ниво, излизайки на гребена на вълната. „Ѕългари€ се превръща лека полека в сила и в иновативните технологии за „дистрибутирани€ тефтер“, както превеждам на български blockchain. “ази (технологична) посока ще промени живота на много хора, каза още Ќаков. - “ук не става дума за криптовалути, а за децентрализаци€, за нов начин на управление на процеси, на бизнеса, на обществото.“

—нимка: Ѕј»“

ѕрезидентът –умен –адев връчи специалното отличие на Ѕј»“ за 2017 г. на —ветлин Ќаков. —нимка: Ѕј»“

образователната награда за 2017 г. бе отличена електронната платформа „“во€т час“, разработена и внедрена от ћќЌ, ко€то само през 2017г. има над 300 000 уникални регистрации. ѕлатформата, обслужваща проекта, комплексно управл€ва извънкласните дейности на 2189 училища. 242 хил€ди ученици участват в извънкласни дейности за занимани€ по интереси и около 100 000 са тези, които посещават групите за преодол€ване на обучителни затруднени€. »звънкласните дейности се провеждат от 24 178 ръководители (учители, фирми, организации). »ван ∆ити€нов от “елелинк Ѕизнес —ървисис връчи наградата на екипа от ћќЌ, отговар€щ за работата на платформата.

«а образователната награда се състезаваха още ¬исшето училище по телекомуникации и пощи и “ехнологично училище „≈лектронни системи“ (“”≈—) към “”- —офи€.

¬ тази категори€ (ќбразование) на конкурса имаше най-много регистрации тази година, което показва, че не само »“ индустри€та, а и ц€лото общество се е съсредоточило да подпомогне образователната реформа. » тук не става дума само за нуждите на »“ сектора, а за създаването на специалисти, нужни на всички сектори, но най-вече на малките и средни фирми, които са гръбнакът на икономиката,  за€ви председател€т на ”— на Ѕј»“ ќгн€н “ра€нов. 

¬ категори€та "ћладежка награда" се забел€зва "сериозно подмлад€ване", като много от кандидатите са все още ученици, така че в софтуерната индустри€ границата е доста под 18 години. »менно затова Ѕј»“ даде поощрителна награда за подрастващи€ талант – четвъртокласничката от град ƒобрич —он€ √енова. “€ учи в средно училище " лимент ќхридски" в музикална паралелка с пиано. —он€ е създала приложение за Android, което съдържа основните предмети в трети клас. —поред —он€ в основата и на програмирането, и на музиката стои математиката, като едно музикално произведение е като добре написано приложение. —он€ иска да стане програмист, когато порасне. 

ћладежката награда на Ѕј»“ за 2017 г. бе връчена от Ќиколай Ўаламанов, ръководител на управление „ќперативна поддръжка на »“ системи“ в Ѕанка ƒ— , на »ли€н  ордев, ученик в “”≈— – —офи€, за разработената от него система TRUSTY” (neTwork InTRUsion SYsTem), ко€то открива пробиви в сигурността на устройства, базирани на Linux с помощ та идентификатори на процесите за входна информаци€ на многослойна невронна мрежа. —лед като завърши училище »ли€н см€та да създаде сво€ компани€ на базата на Trusty.

Ќоминирани за младежката награда на Ѕј»“ за 2017 г. б€ха още ƒавид —танислав ћавродиев – ученик от —ћ√, разработил „Geometry world“, предназначена за деца със —ќѕ, и екип на академичната платформа "Open Source University" - по думите им, първи€т в света R&D проект за създаване на блокчейн-базирана платформа за глобално образование и професионално развитие.

«а журналистически принос бе отличен ѕетър √еоргиев от ЅЌ“, като наградата му бе връчена от зам.-министъра на образованието и науката ƒеница —ачева.

јтанас “емелков, председател на ƒј≈”, даде наградата на Ѕј»“ в категори€ „ƒържавна администрац舓, на областни€ управител на ѕловдив «дравко ƒимитров. ѕловдивска област е първата, в ко€то е създадена областна междуинституционална платформа за работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (от 5 до 16-годишна възраст). “€ е изградена за нуждите на ќбластна администраци€ – ѕловдив и –”ќ – ѕловдив. ¬ обхвата на информационната система са включени 358 училища и детски градини. ÷елта на проекта е по-лесно да се след€т процесите на миграци€ и възможностите за настан€ване на децата в детски заведени€ до завършване на средно образование. “ќсновна цел на програмата е децата да се върнат в училище и да се задържат в образователната система. Ќа този етап са предвидени 50 базови мерки и автоматично сигнализиране на отговорните институции (ћ¬–, –”ќ, социални служби и т.н) «а една година усп€хме да върнем над 20 000 деца и разширихме програмата, като скоро т€ ще е достъпна в ц€ла Ѕългар舓, за€ви ƒимитров. 

¬ категори€ "ƒържавна администраци€" журито бе номинирало още 3 проекта. ¬ ћинистерство на земеделието, храните и горите е внедрена иновативна комплексна информационна система от национално значение за нуждите на агростатистиката (»—ј—). ћинистерството на туризма съвместно с английската технологична компани€ Horizon Software Solutions са създали през 2017 г. официалната маркетингова интерактивна платформа и мобилно приложение iLoveBulgaria. “рети€т номиниран проект в системата за електронно дистанционно гласуване, реализирана за ¬исши€ съдебен съвет.

¬ категори€ „ќбщинска администрац舓  журито номинира три общини – Ѕургас, ѕловдив и —толична община (за електронни€ здравен портал). ƒончо Ѕарбалов, зам.-кмет на —офи€, връчи наградата на Ѕј»“ за 2017 г. на ќбщина ѕловдив. —ъвместно с ÷ентър за творческо обучение общината работи усилено за внедр€ване на облачните платформи G Suite for Education и Microsoft Office 365 в училищата на сво€та територи€, осъществ€вайки на практика дигитализаци€ на образователните процеси. ѕлатформите са на български език и могат лесно да се адаптират към местните образователни институции. „рез двете платформи всички домашни работи и задачи, презентации, документи и учебни материали се запазват автоматично в ,,облака“ - хранилище, което Google и респективно Microsoft предостав€т. „¬ община ѕловдив сме убедени, че технологиите са сред малкото инструменти, с които можем да догоним средноевропейските стандарти в образованието. »нвестираме втора година в проекта. »зползването на безплатните платформи е предимство, но и гол€мото предизвикателство е да привлечем гол€м брой преподаватели, които да въведат масово технологиите в учебни€ процес“, за€ви заместник-кметът на ќбщина ѕловдив —тефан —то€нов.

 расимира  араиванова, търговски директор на Microsoft Ѕългари€, отличи стартираща компани€ на годината Appzio. “€ е разработила иновативна платформа, ко€то драстично съкращава времето за разработка на мобилни приложени€. “ова, от сво€ страна, намал€ва значително крайната цена, ко€то плащат клиентите и прави мобилните проекти достъпни за почти всеки.  ъм момента Appzio има реализирани проекти в —јў, јзи€ и ≈вропа като амбици€та на тримата основатели е да продължават да покор€ват нови пазари и да развиват технологи€та, за ко€то в€рват, че има потенциала да се превърне в стандарт за разработката на мобилни приложени€.  „–адваме се, че получаваме наградата на Ѕј»“ в момент, в който компани€та придобива все повече клиенти. —редата в Ѕългари€ позвол€ва да създадем страхотен екип от млади хора, които искат покажат какво могат в световен мащаб. –адвам се, че в Ѕългари€ се създават и развиват все повече такива компании“, каза съосновател€т на Appzio Ѕранимир ѕарашкевов.

¬ тази категори€ б€ха номинирани още две стартиращи фирми. RobCo S.W.A.T. е българска фирма, създадена през 2015 г., предлага телемеханични роботизирани системи за производство в автомобилостроенето и SCADA системи за управление в енергетиката и симулации на технологични процеси. ƒругата номинаци€ бе за SOCOURT (The Social Court), създала забавно и лесно решение за създаване, получаване и сподел€не на интересни видео моменти от спортни игри и събити€. —ъстои се от камери, мобилно приложение и гривна с бутон. »новаци€та, изц€ло разработена в Ѕългари€, е реализирана на международни€ пазар.

ќлга —тоичкова, търговски директор на Sofia Airport Center, връчи наградата за успешен български » “ продукт на »мпери€ ќнлайн за играта Kingdoms Online. ѕрез 2017 г. локализираната за арабските потребители игра покори арабските класации на Apple и Google. Kingdoms Online достигна до 100 хил€ди мобилни геймъри в района само за 2 месеца след пускането си през февруари. Ѕългарската компани€ си партнира с един от най-големите телекоми в района Zain Group, който има над 45,3 милиона потребители, изпращащи SMS рекламни съобщени€ за Kingdoms Online.

„13 години забавл€ваме хората по цели€ св€т, като 95% от потребителите на нашите игри са извън Ѕългари€. —поменахме “”≈—, това е уникално за Ѕългари€ училище, за влизане в което вс€ка година се състезават 6-7 пъти повече деца от възможностите за прием. Ќо в Ѕългари€ има над 2200 училища. » ако това училище на 40 г. е успешен експеримент, може би е време той да бъде повторен, така че успешните примери в образованието да бъдат разпростран€вани и в други градове“, за€ви ƒоброслав ƒимитров, съосновател на »мпери€ ќнлайн.

¬ тази категори€ б€ха номинирани още јлтерко –оботикс за успешни€ си детски часовник MyKi (компани€та кандидатстваше и с по-нови€ си продукт за умни€ дом - Shelly) и Microinvest – за Micro.bg, първи€т по рода си онлайн склад, който съчетава функциите на добри€ складов софтуер с всички предимства на облачните решени€.

¬ицепремиерът ¬алери —имеонов връчи отличие за значителен корпоративен » “ проект. Ќаградата получи Ѕ√ќ ћеди€ за уеб базираната информационна система HARP, ко€то управл€ва данни и сложни процеси, свързани с медицински проучвани€. HARP се използва от Health Research Authority (HRA) и ћинистерството на здравеопазването в јнгли€. —истемата и нейните функционалности позвол€ват на администраторите да прослед€ват цели€ процес свързан с получаването, оцен€ването и одобр€ването на за€влени€та за клинични изследвани€, както и с изготв€нето на доклади след одобрението на такова за€вление.

«а значим » “ проект номинаци€ получи и VMware Bulgaria, за vRealize Automation - един от ключовите продукти на VMware за автоматизаци€ и управление на »“ инфраструктури, в който българските специалисти имат водеща рол€. ƒо момента vRealize Automation е спечелил вече доверието на над 2000 клиенти, всички от които са големи корпорации като DHL, Coca Cola, Bayer, Societe Generale, Xerox, Bosch и др. ƒруги€т номиниран в категори€та проект бе за внедр€ване на  олибри ERP в Ѕултекс 99 ≈ќќƒ.

Ћюба √анчева, ѕ– мениджър на ќпел за Ѕългари€, връчи отличието за компани€-новатор в използване на авангардни » “ решени€. “€ бе за Check Point Cardio, компани€, предостав€ща ц€лостна система за телемониторинг в реално време на ≈ √ и други жизненоважни показатели на човешкото т€ло. ‘ирмата има научно развоен отдел, телемедицински център в  азанлък за 24-часово наблюдение и диагностика на пациентите в реално време, с повече от 35 500 пациентски досиета за 4 години работа. „«аедно с колегите от R&D отдела ще изминем през следващите години стъпките за създаване и използване на изкуствени€ интелект в медицината", за€виха от Check Point Cardio.

ћирослав ¬ичев, главен изпълнителен директор на Ѕорика, връчи новоучредената награда на Ѕј»“ за компани€, допринесла за попул€ризирането на имиджа на българската » “ индустри€ по света. ѕризът получи ƒатекс, ко€то от 28 години разработва, произвежда и продава фискални устройства в цели€ св€т. «а последните 5 години ƒатекс е произвела над 2,5 млн платежни терминала, а като се включат и фискалните устройства, продадени от компани€та в чужбина, се получава, че 5 милиона човека от цели€ св€т са държали в ръцете си устройство, на което пише “Made in Bulgaria”,  за€ви ¬ичев.

"Ќаскоро ƒатекс получи лиценз от ЅЌЅ за платежна институци€. Ќа база на платформа на Ѕорика предлаганата от компани€та услуга планираме съвместно в близките 3 години да инсталираме десетки хил€ди устройства в Ѕългари€ и чужбина, чрез които да се разшир€т възможностите за електронни разплащани€", добави ћирослав ¬ичев.

“ази награда е много важна за ƒатекс. “€ потвърждава, че освен работа на ишлеме и предостав€не на аутсорсинг услуги в Ѕългари€ могат да се произвеждат високотехнологични издели€ на световно ниво. ѕоздрав€вам всички служители на ƒатекс, с които и в бъдеще ще да продължи да работим за създаването на собствени иновационни технологии и ноу-хау, така че да попул€ризираме Ѕългари€ като добро м€сто за правене на бизнес“, за€ви ѕенчо »лиев, управител на ƒатекс.  

ѕобедителите във вс€ка категори€ получиха предметна награда, предоставена от Opel, както и ваучер от —иела Ќорма, за чи€то стойност могат да закуп€т книги в книжарници —иела. ¬сички участници получиха от Ѕорика и  ≈ѕ B-Trust. Ќосител€т на Ќаградата за специален принос ще може да използва автомобил Opel Insignia за една седмица и уикенд за двама в Ѕанско.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас