“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
21 фев
2018
 
 

10 български внедр€вани€ с награди от конкурса Д»“ проект на 2017 г.У

»нформационни системи, разчитащи на изкуствен интелект, IoT устройства, решени€ за усъвършенствана кибер защита, са победители в традиционни€ конкурс на ICT Media и Ѕанка ƒ— .

9385 прочитани€

10 български внедр€вани€ с награди от конкурса „»“ проект на 2017 г.“

ќбщо 10 награди б€ха връчени на най-успешните и иновативни »“ проекти в Ѕългари€ и чужбина, представени в традиционни€ конкурс, организиран за четиринадесета година от ICT Media и за десети пореден път подкрепен от Ѕанка ƒ— . ¬ оспорваната надпревара през 2017 г. се включиха общо 25 »“ проекта, 11 от които са реализирани в публични€ сектор, а останалите 14 кандидатури са от корпоративни€. “ази година журито излъчи победители в общо 9 категории, включително „÷ентрална администраци€", „ќбщинска администрац舓, „«дравеопазване“, „ќбразование“, „“ранспорт и логистика“, „ѕромишленост“, „Ѕанки“, "»“ и аутсорсинг" и "“елекомуникационни и комунални услуги". ƒесетата специална награда бе определена от членовете на комиси€та за използване на иновативна технологи€. ÷еремони€та по награждаването на победителите от конкурса „»“ проект на годината“ се състо€ на 21 февруари 2018 г. в √ранд ’отел —офи€, като освен от Ѕанка ƒ— , събитието бе подкрепено от EU Consult и Dicota.

 омиси€, излъчила победителите за 2017 г.

ѕредседател на комиси€та, определила победителите в конкурса „»“ проект на 2017 г.“, е ∆ени Ѕонева, заместник-председател на ”правителни€ съвет и председател на  омитета по членство на ISACA Sofia Chapter. „ленове на журито са:

ѕрочетете още: Ќ—» приключва проект по миграци€ към хибриден частен облак

  • ƒаниела ”л€мова, началник „управление „»нформационна трансформаци€, Ќаправление »“ и операции“ в Ѕанка ƒ— ,
  • “отка „ернаева, началник отдел „“ехнологии на информационното общество“ в ћинистерството на транспорта, »“ и съобщени€та,
  • ¬есела  алъчева, изпълнителен директор на Ѕј»“,
  • –умен Ѕанов, член на управителни€ съвет на Ѕј— ќћ,
  • ¬елизар ѕроданов, председател на управителни€ съвет на Ѕългарската асоциаци€ по управление на проекти,
  • √еорги Ўарков, директор на ≈вропейски€ софтуерен институт ÷ентър »зточна ≈вропа,
  • ¬ладимир ¬ладков, издател на Computerworld.

Ќаградените в публични€ сектор

ќтличието в категори€ информационни системи за централната администраци€ бе присъдено на проекта за изграждане на информационна система „ћакроикономическа статистика - ‘инансова статистика и нефинансови национални сметки" на Ќационални€ статистически институт (Ќ—»). ѕроектът, реализиран от „—кейл ‘окус”, oсигур€ване надеждна статистическа информаци€ за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище и въвежда иновативни електронни услуги. Ќаградата за първо м€сто в категори€та бе връчена от јтанас “емелков, председател на ƒържавна агенци€ "≈лектронно управление" (ƒј≈”) на д-р Ѕогдан Ѕогданов, зам.-председател на Ќ—».

д-р Ѕогдан Ѕогданов, зам.-председател на Ќ—», получи отличието от јтанас “емелков, председател на ƒържавна агенци€ "≈лектронно управление"

ѕублични€т сектор има капацитет и може да постига резултати в е-управлението със значим обществен ефект. ѕостижението на екипа на Ќ—» и на техните партньори заслужава висока оценка, защото отраз€ва нови€ подход в мисленето за електронното управление – очакваните ползи от реализаци€та на проекта са свързани не само с конкретната институци€, но реално с цели€ публичен сектор и с нуждите на бизнеса“, коментира председател€т на ƒј≈” јтанас “емелков, след като отличи победител€ в категори€та „÷ентрална администрац舓. ѕо думите му, проектът е демонстраци€ на основните преимущества на вс€ко работещо решение в областта на електронното управление - по-гол€ма ефективност на работните процеси, по-малко време за предостав€не на услугата, съвместимост на решени€та и надеждност на резултатите.

"»мам честта да приема тази награда, за което благодар€ на журито и на организаторите. јз съм зам.-председател на Ќ—» и отговар€м за дейността на ƒирекци€ “ћакроикономическа статистика”. ¬ не€ има два отдела - “‘инансова статистика” и “Ќефинансови сметки на статистиката”, за€ви д-р Ѕогдан Ѕогданов. - ¬еро€тно на много малко хора това говори нещо, затова ще направ€ едно уточнение – това са статистиките, които произвеждат данните за Ѕ¬ѕ на нашата страна с всички компоненти. —ъответно, параметрите за държавни€ бюджет и по-специално – дефицита и дълга. ¬ече разбирате колко е важна тази работа. ‘ирмата „—кейл ‘окус” усп€ да направи работата на нашите експерти много по-ефективна и ефикасна. “ова са едни прекрасни млади хора. ƒано имаме късмета отново да работим с т€х и дано такива млади хора останат в страната и да работ€т за Ѕългари€."

ƒаниела ”л€мова, Ѕанка ƒ— , даде наградата за »“ проект в общинска администраци€ на  расимир —тойчев, зам. кмет по „‘инанси, бюджет и икономика“ на ќбщина Ѕургас

— най-много точки на първо м€сто в категори€ „ќбщинска администрац舓 e проектът за интегрирано управление на риска от наводнени€ в община Ѕургас, който включва н€колко компонента – √»— базирана информационна система и мобилно приложение, хардуерно оборудване и мониторингови станции. “ехноЋогика е разработила и внедрила информационната система за управление на водите и мобилното приложение,  онтракс е доставчик на хардуерното оборудване за системата, а ќрион »нвайрмънт е доставила и монтирала мониторинговото оборудване на водните басейни на територи€та на общината. ќтличието бе дадено от ƒаниела ”л€мова, началник управление „»нформационна трансформаци€, направление »“ и операции“ в Ѕанка ƒ— , на  расимир —тойчев, зам. кмет по „‘инанси, бюджет и икономика“ на ќбщина Ѕургас.

Ѕлагодар€ на организаторите и журито за наградата. »нтегрираната система за ранно предупреждение € вид€хме в действие при последните наводнени€, коментира  расимир —тойчев. - ¬ община Ѕургас н€маше жертви, защото усп€хме преждевременно да евакуираме населението. —истемата се състои от 22 станции с видеонаблюдение и мобилно ранно предупреждение. —игналът е изведен също във видеоцентър, от който се наблюдават възловите места. —тойността на проекта е 740 хил. евро. Ќад€ваме се в скоро време и другите общини да въведат тази система, тъй като към момента сме единствените в Ѕългари€", добави зам.-кметът на ќбщина Ѕургас.

10 български внедр€вани€ с награди от конкурса „»“ проект на 2017 г.“

ѕредставители на отличените »“ проекти в обществени€ сектор.

ѕобедител в категори€ „«дравеопазване“ е проектът за изработване на специализиран софтуер за единна национална платформа за търгови€ с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведени€ в –епублика Ѕългари€. ѕроектът в ћинистерството на здравеопазването е реализиран от „ онтракс“, като според предварителните разчети има огромен потенциал да спести милиони левове на българските данъкоплатци.

’ристо ’ристов, ръководител на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€ отличи проекта за е-търгове в ћинистерство на здравеопазването. јнтон √осподинов, дирекци€ „ќбществени поръчки“ в ћ« прие наградата.

ќтличието за иновативното решение бе връчено от ’ристо ’ристов, ръководител на ѕредставителството на ≈вропейската комиси€ в Ѕългари€ на јнтон √осподинов, дирекци€ „ќбществени поръчки“ в ћинистерство на здравеопазването.

„»скам да благодар€ на нашето ръководство, което реши да бъде внедрена такава система и на колегите, които помогнаха изключително много да бъде разработена системата. Ќе на последно м€сто, искам да благодар€ и на „ онтракс“ за това, че разработиха една много добра система. ѕов€рвайте ми, през тази една година взаимно си изпилихме нервите до дупка, но в крайна сметка резултатът е добър“, за€ви јнтон √осподинов.

„«а мен е особено удоволствие да бъда тук днес, най-вече с оглед на категори€та. «наете, че ≈вропейската комиси€ в ц€л набор от поредни доклади по различните си механизми, с които наблюдава Ѕългари€, призовава за ц€лостното и всеобхватно внедр€ване на системата за електронни търгове (e-procurement). Ќад€ваме се този успешен проект да е първа стъпка към пълното изпълнение на този процес, който не само ще доведе до повече прозрачност, но, над€ваме се, и до спест€ване на парите на данъкоплатеца“, добави ’ристо ’ристов.

ѕроектът в “елерик јкадеми€ бе отличен от ќгн€н “ра€нов, председател на ”правителни€ съвет на Ѕј»“. Ќаградата получи »“ директора на “елерик јкадеми€ —ергей Ѕил€рски.

¬ категори€ „ќбразование“ наградата тази година бе присъдена на частна образователна институци€, ко€то с помощта на нова мрежова инфраструктура осигур€ва по-модерен и сигурен учебен процес. ѕроектът в “елерик јкадеми€, осъществен от „“елелинк“, бе отличен от ќгн€н “ра€нов, председател на ”правителни€ съвет на Ѕј»“. Ќаградата получи »“ директора на “елерик јкадеми€ —ергей Ѕил€рски.

„ћного се радвам, че имам възможността да връча наградата в тази толкова важна, даже бих казал критично важна категори€ - “ќбразование”. ¬сички ние сме вперили поглед в новите, алтернативни източници на кадри и образователни институции, сформирани от такива успели хора като собствениците на “елерик јкадеми€, об€ви при връчването ќгн€н “ра€нова. - “ова е една усп€ла организаци€, ко€то вече е получавала награди от Ѕј»“. –адвам се, че тези успели хора са достигнали до сво€та зр€лост да разберат, че колкото повече възможности си получил, толкова по големи очаквани€ имаш и адресират един толкова драматично важен за »“ обществото и като фирми, и като потребители, и като специалисти във всички компании на Ѕългари€ проблем. ѕожелавам им много успехи. ќчакваме техните резултати и стискаме палци. »мате пълното наше съдействие“, добави председател€т на ”— на Ѕј»“.

„ќт името на ръководството и на цели€ ни екип искам да изкажа нашата благодарност. “ова е едно огромно признание за усили€та и труда на екипа в нашата да предоставим технологично образование на световно ниво. »скам да използвам възможността да благодар€ на екипа на ““елелинк”, без чи€то помощ н€маше да можем да завършим в срок този проект, баз каквито и да е проблеми. — т€х усп€хме да изградим една мрежа на глобално корпоративно ниво, ко€то да предоставим на нашите курсисти“, за€ви —ергей Ѕил€рски.

ќтличи€та при корпоративните »“ проекти

10 български внедр€вани€ с награди от конкурса „»“ проект на 2017 г.“

ѕредставители на отличените »“ проекти в корпоративни€ сектор и награждаващите.

¬ категори€ „“ранспорт и логистика“ победител е организаци€, ко€то вс€ка година внедр€ва различни иновативни решени€, а именно ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура“. “ази година наградата се връчва заради комплексни€ проект за интегрирано внедр€ване и използване на SAP ERP 6.0 във всички бизнес процеси в ƒѕѕ», включително свързване с досегашните »“ системи на дружеството. ѕроектът е реализиран от —темо. –ъководител€т на проекта јнна ћихнева-Ќатова, директор дирекци€ „”правление на проекти“ в ƒѕѕ», получи отличието от ¬елик «анчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—).

¬елик «анчев, зам.-министър на транспорта, »“ и съобщени€та, връчи наградата на јнна ћихнева-Ќатова, директор дирекци€ „”правление на проекти“ в ƒѕѕ».

„«а мен е удоволствие да връча тази висока награда на едно от водещите предпри€ти€ в системата на ћ“»“—. »скам да им пожела€ да работ€т все по-усилено и новите технологии да навл€зат в бизнеса, тъй като това е много важно за оптимизирането на системите и постигането на по-добра услуга, ко€то да предложим на нашите клиенти. “ова е важно както за частни€ сектор, така и за държавни€ – да предложим услуга, ко€то да е адекватна за нашите данъкоплатци“, коментира зам.-министър «анчев.

„»скам да благодар€ на уважаемото жури от името на ръководството на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура“ и екипа на проекта. Ќие винаги сме били в крак с иновативните технологии и стъпка напред при внедр€ването на иновативни решени€. ≈дно огромно благодар€ на изключителни€ екип на “—темо”, благодарение на който внедрихме тази система за един изключително кратък срок“, каза јнна ћихнева-Ќатова.

— най-много гласове в категори€ "ѕромишленост" се класира проектът на јлкомет „Mиграци€ към Microsoft Navision 2017, внедр€ване на APS система и MES решение". –еализиран е съвместно от специалистите в „јлкомет“, Siemens Preactor и външен партньор. ќтличието за внедр€ването бе дадена на √еорги јпостолов, ръководител на отдел „»нформационно обслужване“ в јлкомет, от ÷ветан —имеонов, председател на Ѕългарска търговско-промишлена палата (Ѕ“ѕѕ).

÷ветан —имеонов, председател на Ѕългарска търговско-промишлена палата (Ѕ“ѕѕ), връчи отличието на √еорги јпостолов , ръководител на отдел „»нформационно обслужване“ в јлкомет

"Ќаши€т проект започна преди година и ще продължи още поне толкова. ѕоложителното е, че вече можем не само да разкажем, а и да покажем интеграци€ от стара индустриална система към MES ERP. “ака че, всеки, който има интерес, е добре дошъл да види. ѕо-важното за мен е всички български производители да осъзна€т, че тр€бва да направ€т дигитализаци€ на производството си – дали с нашето решение, дали с друго н€ма никакво значение. јко не го направ€т, пазарът ще ги притисне. “е не тр€бва да чакат да реагират на пазарни€ натиск, а да го направ€т възможно най-бързо", за€ви √еорги јпостолов, ръководител на отдел „»нформационно обслужване“ в “јлкомет“.

"Ѕлагодар€, че ме направихте част от това важно за българската икономика събитие. Ѕ“ѕѕ познава добре фирмата “јлкомет”, нейни€ собственик и екипа ѝ от години. “е заслужават тази награда, защото показват едно устойчиво развитие и съм сигурен, че ще имат още много успехи, което им пожелавам искрено. ¬ знак на това, че тази награда е напълно заслужена, ние ще осигурим 360-градусово заснемане на фирмата и ще € поставим сред първите компании, които ще участват в дигиталната карта на бизнеса в Ѕългари€", коментира ÷ветан —имеонов, председател на Ѕългарска търговско-промишлена палата (Ѕ“ѕѕ)

¬ категори€ „Ѕанки“ победител е проект за пилотно използване на иновативна технологи€ за идентификаци€ на потребител€, включително чрез биометрика, а именно пилотната интеграци€ на Evrotrust в Societe Generale ≈кспресбанк. ѕавел √арчев, ръководител „ƒигитално банкиране“ в SG Expressbank, получи наградата от ∆ени Ѕонева, заместник-председател на ”правителни€ съвет и председател на  омитета по членство на ISACA Sofia Chapter, както и председател на журито, определило победителите в тазгодишното издание на конкурса.

ѕавел √арчев, ръководител „ƒигитално банкиране“ в SG Expressbank, получи наградата от ∆ени Ѕонева, ISACA Sofia Chapter

„ огато се опитваш да бъдеш иноватор в ко€то и да е сфера, се сблъскваш с различни предизвикателства. «а нас това е едно признание за усили€та и доказателство, че усп€хме да ги превъзмогнем. «аедно поставихме едно начало, но този проект тепърва предстои да се разгърне в неговата ц€лост. “ака че, очаквайте още интересни и иновативни неща от нас“, за€ви ѕавел √арчев. „–€дко се вижда иноваци€ във високо рискова сфера като финансовата. ¬ този проект € виждаме и затова проектът получи висока оценка“, каза ∆ени Ѕонева. 

Ќаградата в категори€ “»“ и аутсорсинг услуги" взе GfK Ѕългари€ за проекта, централизирал »“ услугите в GfK на региона CEE-META в софийски€ хъб на компани€та. ѕроектът е реализиран от »“ екипа на организаци€та под ръководството на ≈мил ƒжиновски, регионален »“ директор на GfK Ѕългари€. »менно той получи статуетка за първото м€сто в категори€та от —тамен  очков, председател на ”правителни€ съвет на Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ).

—тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ, отличи ≈мил ƒжиновски, регионален »“ директор на GfK Ѕългари€ за първото м€сто в категори€та проекти в »“ и аутсорсинг компании

„ѕроектът е много гол€м и е част от една глобална стратеги€, ко€то GfK реализира през последните пет години. Ѕлагодар€ на бизнеса и на колегите, които реализираха този проект, защото без т€х н€маше да успеем. –адвам се, че той се реализира в Ѕългари€. »маше много кандидати за това, но се довериха на нас и съм горд, че усп€хме да го направим както тр€бва“, за€ви ≈мил ƒжиновски.

„ѕроектът е впечатл€ващ, защото регионални€т център отговар€ за регион, който се простира на три континента – ÷»≈, јфрика и Ѕлизки€ изток, коментира при връчването на наградата —тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ. - ѕрез последните н€колко година са постигнати икономии в размер на стотици хил€ди евро. ќсвен това са намалили инцидентите цели два пъти, което показва, че клиентите им са по-доволни от преди. ≈дна съществена част от проекта е дигитализаци€та и електронни€ анализ, което показва високото ниво на нашите специалисти. “ова ме прави горд, че връчвам тази награда, защото софтуерната индустри€ е спо€ващата нишка в килима на икономиката“, добави  очков.

»нтересен проект бе отличен в категори€ „“елекомуникационни и комунални услуги“. –ешението за двустъпково удостовер€ване на мобилните потребители е на българската фирма ICN и е внедрено в н€колко големи телеком оператори в света. ѕървото м€сто бе заради реализаци€та на ActiveAuth в Ќационални€ телеком на Ўри Ћанка (SLT). ѕлакет и грамота от името на SLT получи √еорги  ръстев, търговски директор на ICN. “е б€ха връчени от ¬ладимир ¬ладков, издател на Computerworld.

ѕлакет и грамота от името на Sri Lanka Telecom получи √еорги  ръстев, търговски директор на ICN. “е б€ха връчени от ¬ладимир ¬ладков, издател на Computerworld.

„ѕо традици€ телеком индустри€та е много консервативна и трудно допуска н€кой до своите системи, особено когато става дума за сигурността на техните потребители и на техните бази. «атова е и толкова ценен успехът на една българска фирма-разработчик на софтуер, ко€то е внедрила вече в три телекома по света решение за двустепенна идентификаци€. “ака че, можем да пожелaем на ICN това внедр€ване да им донесе нови клиенти и то не само в телеком сектора“, за€ви при връчването на отличието ¬ладимир ¬ладков.

„ActiveAuth не е просто приложение, а иновативно »“ решение, което предостав€ н€колкостъпкова оторизаци€ на своите клиенти. «ащитава бизнес комуникациите, приложени€та на клиентите. ѕонасто€щем е имплементирана в системите на телеком в Ўри Ћанка. “ова е проект, който започнахме през 2016 г. и е свързан с друго наше приложение за бизнес комуникаци€, което интегрирахме там. “ова помогна на телекома да повиши своите продажби, добави допълнителна стойност и увеличи стойността, ко€то получават от единица клиент. “ази награда е за цели€ ни екип, за техни€ професионализъм, който ежедневно показват“, об€сни √еорги  ръстев.

ѕрез тази година журито реши да връчи и специална награда за проект, отличил се със сво€та иновативност. “€ бе присъдена на ћедицински€ комплекс „ƒ-р ўерев“, заради внедрени€ от Progress чатбот с изкуствен интелект. »ван “одоров, председател на —ъвета на директорите на ћ  „ƒ-р ўерев“ получи отличието от ¬ладимир ¬ладков, издател на Computerworld.

»ван “одоров, председател на —ƒ на ћ  „ƒ-р ўерев“ получи отличието за иновации от ¬ладимир ¬ладков, издател на Computerworld.

„–оботи има навс€къде, дори днес дойде новината от наши€ партньор Ѕанка ƒ—  за робота Pepper, който посреща посетители в офисите им и им дава съвети какви услуги са най-подход€щи за т€х.  огато става дума за толкова чувствител на тема като здравеопазването и медицинските данни, потребителите са много по-консервативни и по-трудно приемат различни иновации. «атова е похвално, че клиника “ƒ-р ўерев” е решила да заложи на една технологи€, ко€то да покаже иновативното технологично лице на медицината у нас“, каза ¬ладимир ¬ладков.

„ќт името на екипите на ћ  “ƒ-р ўерев” и на софтуерната компани€ “Progress” благодар€ на организаторите за тази престижна награда. ћодерното здравеопазване и новите технологии винаги са вървели ръка за ръка, каза »ван “одоров. - ¬ истори€та на ћ  “ƒ-р ўерев” се оказва, че това партньорство наистина е успешно. ¬ последните години обаче се забел€зва, че новите технологии се прилагат в здравеопазването не само по отношение на лечебната дейност, а и все по-често се внедр€ват »“ решени€ в ежедневната медицинска и административна практика. Ѕлагодар€ на ръководството на ћ  ”ƒ-р ўерев”, че подкрепиха стремежа на болницата ни да предостав€ме не само високотехнологични медицински грижи, но и да прилагаме на практика иновативни подходи в комуникаци€та и немедицинското обслужване на нашите пациенти. “ова ни накара да използваме най-новите технологии за дигитален маркетинг и онлайн общуване и затова се свързахме с Progress, за да разработим тази иновативна система за записване на часове. Ѕлагодар€ на Progress за това, че техните »“ решени€ ни помагат да използваме и тук, в Ѕългари€, технологични възможности на световно ниво. ќт това партньорство между »“ сектор и здравеопазването големите печеливши са пациентите, които получават все по-добро лечение и все по-добро административно обслужване. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас