“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
11 €ну
2018
 
 

Ѕългари€ има гол€м потенциал за » “ проекти по ’оризонт 2020

 иберсигурността, анализът на √олеми данни, е-здравеопазване и цифрова трансформаци€ са сред темите, по които българските организации могат да се участват в проектни консорциуми.

2816 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ѕовече от 184 организации у нас работ€т в момента по проекти от рамковата програма на ≈вропейски€ съюз за научни изследвани€ и иновации ’оризонт 2020, като те участват в 347 проектни консорциума, а привлечените в Ѕългари€ средства са около 56 млн. евро. “ова за€ви проф. »ван ƒимов, зам.-министър на образованието и науката, по време на информационни€ ден за » “ за наука и малки и средни предпри€ти€. —траните от ≈— 13 (присъединилите се след 2004 г. страни от ÷ентрална и »зточна ≈вропа плюс  ипър и ћалта) си разпредел€т едва 7% от бюджета на иновативната програма, но все пак в тази „малка“ група Ѕългари€ усп€ва да изпревари страни като Ћитва, Ћатви€, ’ърватска и ћалта, добави той.

—поред него, български€т бизнес е все по-успешно се включва в проектите по ’оризонт 2020 и особено в направление » “. „ѕриносът на български€т » “ бизнес за Ѕългари€ е над средното европейско ниво – над 4,6% принос към Ѕ¬ѕ“, коментира проф. ƒимов.

ѕрочетете още: ‘ћ» и шведски университет създават ÷ентър за използване на √олемите данни

проф. »ван ƒимов, зам.-министър на образованието и науката открива информационни€ ден за » “ за наука и ћ—ѕ по ’оризонт 2020. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

¬одещите три български организации, привлекли най-много средства по програма ’оризонт 2020 са —” „—в.  л. ќхридски“ с 16 проектни консорциума и привлечени около 3,4 млн. евро, “” – —офи€ с участие в 4 проектни консорциума и привлечени общо 1,7 млн. евро и компани€та ќнтотекст, част от —ирма √руп ’олдинг, ко€то участва в 5 проектни консорциума и общо 1,4 млн. евро. —ред научните организации „отличници“ по ’оризонт 2020 са »нститутът по механика към ЅјЌ, »нститутът по » “ към ЅјЌ, —дружение „„ерноморски изследователски енергиен център“. ¬ 17 проектни консорциума български организации си сътрудничат с повече от 70 научни организации по света, допълни проф. ƒимов.

—пециално в областта на » “ по програма ’оризонт 2020 от Ѕългари€ участват 11 организации в 17 проектни консорциума и привлечени средства за общо 5,3 милиона евро. “оп 3 в тази област са —” „—в.  л. ќхридски“, ќнтотекст и EnduroSat.

ѕо време на българското председателство ще се разглеждат междинните резултати от програмата ’оризонт 2020, така че очакваме вашите препоръки, дори негативни коментари, които ще бъдат взети предвид, за€ви «латина  арова, национален координатор на мрежата по ’2020 в ћќЌ.

30 млрд. евро за нови€ трети период

¬ кра€ на октомври миналата 2017 г. са одобрени новите работни програми за трети€ програмен период 2018 до 2020 г. за всички 18 направлени€ в рамковата програма ’оризонт 2020. ќбщи€т бюджет за т€х е около 30 млрд. евро, като част от конкурсите вече са отворени за проектни предложени€ и включването на български участници в т€х ще е много трудно, за€ви доц. д-р Ѕо€н ∆еков, национално контактно лице за » “.

¬ъпреки че само 10% от средствата в 18-те области са насочени директно към » “, в останалите технологични сфери има поне още 10% именно за такива технологични предложени€, показва бърза справка в т.нар. ръководство за свързаните с » “ дейности по ’2020 за 2018-2020 г. 13 конкурса са насочени предимно с √олемите данни и техни€ анализ, но в раздела за здравеопазване има поне 3 конкурса, свързани с » “ в здравеопазването, коментира ∆еков. —ред т€х например се събират проектни предложени€ за претърсване на големи данни за ранно откриване на инфекциозни болести, причинени от промените в климата. “ози конкурс е с бюджет 30 млн. евро и ще бъде отворен през юли тази година, а проектните предложени€ ще се събират до 24 април 2019 г.

„ƒруги конкурси обаче вече са отворени и вече са създадени консорциуми, които са подготвили своите предложени€. ¬ключването в н€кой от т€х ще е трудно, затова българските организации и фирми тр€бва по-активно да посещават т.нар. дни за » “ предложени€ (ICT proposers days), на които освен собственото си представ€не българските организации могат да потърс€т партньори, да провер€т дали могат да се включат във вече създадени консорциуми и др. „¬ предишните подобни дни, организирани на 9 ноември в Ѕудапеща, са се включили организации, които вече са спечелили проекти като н€кои Ќѕќ, ќнтотекст и др. Ќо е добре в следващото издание през декември във ¬иена да участват и много други български фирми и научни звена“, добави ∆еков.

—поред него конкуренци€та е много гол€ма и само в областта на решени€та за намал€ване на кибер рисковете в болниците и защита на данните, системите и инфраструктурата вече има 42 предварително написани проекта. ƒруга интересна тема е миграци€та, трансформаци€та и управлението, като конкурсът за интеграци€ на мигрантите чрез » “ решени€ е много подход€щ за бенефициенти от Ѕългари€, √ърци€ и »тали€. „“рети€т програмен период се оказва най-силен за Ѕългари€. Ќад€ваме се да „вдигнем“ границата на успеваемост от 3% успели проекти до поне 10%“, коментира Ѕо€н ∆еков.

Ѕазата данни с темите, сроковете, проектните предложени€, вече създадените консорциуми е грамотно направена и с помощта на методи за извличане на информаци€ от данните (data mining) българските организации могат да получат знани€ и да си изград€т оптимална стратеги€ за участие в области, в които ще имат най-големи шансове за успех, посъветва проф. ƒимов. —поред президента на ≈вропейски€ съвет за научни изследвани€ (European Research Council) проф. ∆ан-ѕиер Ѕургиньон, потенциалът на Ѕългари€ специално в областта на » “ е много по-гол€м от успеваемостта ни при участие в проектите. „»маме добри идеи, често и добри контакти, но пон€кога българските организации не могат „уцел€т“ правилни€ партньор. ќсвен това често им лисва достатъчно административен и организационен капацитет“, добави той.

«атова според него, кандидатите за » “ проекти по ’2020 тр€бва да решат оптимизационна задача с ограничени€, като за областите, в които имат добри шансове, да се погрижат и за доброто администриране на проектите. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас