“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
18 дек
2017
 
 

÷ентрализирани€т хъб на GfK в —офи€ предостав€ »“ като услуга на 38 поделени€ на организаци€та

3679 прочитани€

≈мил ƒжиновски, регионален »“ директор в GfK CEE& META.

Gf  е основана през 1934 г. като първата компани€ за проучвани€ на пазара в √ермани€. ¬ момента т€ има представителства в над 100 страни на пет континента и повече от 13 000 служител€. GfK e сред от водещите компании за маркетингови изследвани€, ко€то предлага на клиентите пълен набор от маркетингови и социологически инструменти. ѕродажбите на компани€та за 2016 година възлизат на 1.48 милиарда евро, с което се позиционира стабилно в топ 5 на глобално ниво в сво€ сектор.

ќсновните предизвикателства,

ѕрочетете още: CIO Club: ћалко »“ кадри напускат страната, но пак има дефицит на 40 хил. специалисти

довели до необходимостта от »“ проекта, включват:

 • ÷ентрализаци€, стандартизаци€ и контрол на »“ услугите
 • Ќамал€ване на разходите за »“ услугите
 • ќпрост€ване на поддръжката и процедурите
 • »дентично и по-добро качество на »“ услугите
 • ѕо-висока производителност съчетана с гарантирано време за реакци€ при инцидент
 • √ъвкавост на услугите и разходите за т€х
 • ¬исока утилизаци€ на ресурсите
 •  онкретните стъпки за реализиране на проекта са:
 • јнализ и оценка на съществуващите »“ услуги и ресурси в региона
 • ƒизайн на регионални€ център за споделени »“ услуги
 • »зграждане, тестване и пилот на регионални€ център
 • ќптимизаци€ на регионални€ център
 • ”частие на всички държави в региона

 

¬изитка на »“ проекта

»ме на проекта: ÷ентрализиране на »“ услугите в GfK на региона CEE-META

¬ъзложител: GfK

»зпълнител: GfK

Ћокации:38

—тартиране/приключване на проекта 1.01.2015 – 2017 г.

Ѕюджет на проекта: над 100 000 евро

 атегори€: “елекомуникационни и »“ услуги  

»“ решение

«а постигане на по-гол€ма ефективност, качество и гъвкавост, глобалните »“ операции на GfK се раздел€т на пет региона - јмерика, јзиатско-“ихоокеански регион, ÷ентрална и »зточна ≈вропа-Ѕлизък изток, “урци€ и јфрика (CEE-META), —еверна ≈вропа, ёжна и «ападна ≈вропа. “ази структура на компани€та позвол€ва на регионалното »“ да отговор€ бързо на бизнес нуждите.

–егионът CEE-META е най-големи€т и обхваща 30 страни и 38 офиса (јвстри€, јлбани€, Ѕългари€, ѕолша, „ехи€, —ловаки€, —ловени€, —ърби€, Ѕосна и ’ерцеговина, –умъни€, –уси€,  азахстан, ”крайна, ≈гипет, ёжна јфрика, ћароко, Ќигери€, ѕакистан, “урци€, Ћиван, »ран).

ѕреди н€колко години управлението на »“ услугите в региона беше гол€мо предизвикателство, тъй като вс€ка държава имаше отделен »“ мениджър, »“ инфраструктурата беше различна, процесите б€ха различни, а и процеса на предостав€не на »“ услугите не беше прозрачен. “ова наложи създаването на регионален център за споделени услуги, като една мощна организационна структура за постигане на икономии на разходите, централизиране, стандартизиране, подобр€ване и повишаване ефективността на »“ процесите и всичко това съчетано с по-високо качество и надеждност на предостав€ните услуги, об€сн€ва ≈мил ƒжиновски, регионален »“ директор в GfK CEE& META.

ѕроектът за създаването на регионални€т център за споделени »“ услуги в CEE-META изискваше много добро планиране и координаци€ между отделните държави. ¬ началото на проекта б€ха определени ролите и отговорностите, беше направен каталог с предостав€ните »“ услуги и б€ха постигнати договорни отношени€ с вс€ка държава. —труктурата на регионални€т център е максимално опростена и гъвкава, за да може да отговори на новите изисквани€ в бъдеще.

 акто се вижда на схемата, има 3 оперативни екипа – мрежови, сървъри и Ѕƒ, и крайни потребители. “— тази структура регионални€т център предостав€ услуги на 30 държави разположени на 3 континента, 3900 потребител€, 500 сървъра и над 4800 компютри. Ѕеше постигнато по-високо качество на предостав€ните »“ услугите на по ниска цена, оптимизирани б€ха »“ ресурсите и беше постигната прозрачност на разходите. Ѕеше внедрено електронно управление на за€вките и отчитане на изразходваното време. ¬секи проблем се каталогизира в информационна система, което позвол€ва повишаване на ефективността в анализа и търсенето на решение“, допълва ƒжиновски. ¬се пак това е само един от проектите, които оформ€т ц€лостната »“ стратеги€ на GfK, коментира специалистът.

 

Eфект от »“ решението

–егионални€т »“ център за споделени услуги позвол€ва на крайни€т потребител да получи еднакво качество на услугата независимо в ко€ държава се намира, възможност във всеки един момента да проследи какво се случва с инцидента и да го ескалира при необходимост.

–егионални€т »“ център за споделени услуги позвол€ва да бъде постигната хомогенна »“ среда във вс€ка една държава, да бъдат стандартизирани и оптимизирани процесите и да бъде повишена »“ сигурността.

ќт създаването си до сега, приблизително 3 години, разходите в региона за »“ услуги б€ха намалени с повече от 380 000 евро, като в същото време б€ха решени два пъти повече инциденти.

 

ѕотенциал за развитие

–егионални€т »“ център в CEE-META е централизирана структура, ко€то позвол€ва лесно надграждане и внедр€ване във почти всеки един от останалите региони. ћоделът и организационна структура, по ко€то функционира, е изключително гъвкава, а това позвол€ва бърза и лесна експанзи€ в случай на необходимост.  

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас