“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
12 дек
2017
 
 

ƒј≈”: »нвентаризаци€та на »“ ресурсите ще обхване 576 администрации в Ѕългари€

» “ инфраструктурата, системите и персоналът в общо 2534 локации на централните, областните и общинските администрации тр€бва да бъдат проверени и въведени в електронен регистър до кра€ на юни 2018 г.

3046 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ѕълна и подробна инвентаризаци€ на информационната и комуникационна инфраструктура (» ») в централна, областна и общинска администраци€ с изключени на сектор „ѕравосъдие“ ще бъде направена до средата на следващата година. ќписаните хардуерни, мрежови и софтуерни ресурси ще бъдат описани подробно чрез нова автоматизирана информационна система и въведени в централен регистър. “ези задачи са основната част от гол€м проект на ƒържавна агенци€ по е-управление (ƒј≈”) на стойност над 2,425 млн. лева, от които над 2,06 млн. лв, са европейско финансиране и почти 363,8 хил€ди лева са национално съфинансиране. —рокът на проекта е 29 месеца, об€ви ръководител€т на проекта ¬асил ¬асилев.

„—тремежът ни е да създадем ред в държавата по отношение всички информационни ресурси, които се използват от страна на администраци€та, да има ред в бюджетирането на » “ проектите, както и правилен поглед по отношение на изграждането на средата за е-управление“, об€сни »ван ћодев, директор на дирекци€ „ѕланиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ƒј≈”. ѕроектът е важен, защото ще състави актуална карта на ресурсите на » “ ресурсите на всички администрации в –епублика Ѕългари€. „Ќад€вам се този успешен проект да се отрази върху повишаване на прозрачност на всички идеи, свързани с електронното управление у нас, до оптимизиране на разходите за » “ в администраци€та, както и до предотврат€ване на повторна реализаци€ на идентични » “ проекти“, добави ¬асил ¬асилев.

ѕрочетете още: ƒј≈” създава два нови супер регистъра - за гражданите и за адресите

≈катерина ѕопова, координатор „ѕубличност“ на проекта в ƒј≈”, »ван ћодев, директор на дирекци€ „ѕланиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ƒј≈”, Ќиколай ћинев, директор на дирекци€ „»— и оперативна съвместимост“ в ƒј≈”, и ¬асил ¬асилев, ръководител на проекта. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

≈катерина ѕопова, координатор „ѕубличност“ на проекта в ƒј≈”, »ван ћодев, директор на дирекци€ „ѕланиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ƒј≈”, Ќиколай ћинев, директор на дирекци€ „»— и оперативна съвместимост“ в ƒј≈”, и ¬асил ¬асилев, ръководител на проекта. —нимка: ¬ладимир ¬ладков

»нвентаризаци€та на » » ще се осъществ€ва по методика, вече разработена за подобна задача в ћинистерството на правосъдието, но адаптирана за нуждите на ƒј≈”. “ова адаптиране вече е осъществено със собствени сили от специалистите на агенци€та, об€сни ръководител€т на проекта.

ѕредстои същинската част от проекта, ко€то включва надграждане и внедр€ване на разработената от ћѕ информационна система за одит на ресурсите на » » и изграждане на нов регистър на информационните ресурси на администраци€та. ќбществената поръчка за избор на изпълнител на »— и на регистъра вече е об€вена, като на 3 €нуари се очаква да бъдат отворени офертите на участниците.

¬ методиката за инвентаризаци€ е заложена подробна проверка и запис на всички технически параметри на оборудването (работни станции, сървъри, мрежи, перифери€, налични лицензи за различните софтуерни продукти). ѕроверката включва още инфраструктура, системи и услугите, финансирани по проекти и източници извън »—”Ќ, както и налични€ квалифициран персонал за опериране, управление и поддръжка на информационните ресурси. „¬сички тези ресурси ще бъдат описани в 28 страници от Excel таблица с 240 полета за чекване, об€сни ¬асил ¬асилев. ќдитът включва и гол€мата ≈—ћ мрежа за нуждите на администраци€ и националната сигурност, поддържана и управл€вана от ƒј≈”.“

Ќадграждането на вече създадената за ћѕ автоматизирана »— (ј»—) за инвентаризаци€ на » » предвижда служебен интерфейс за връзка с интегрираната информационна система на държавната администраци€ (»»—ƒј), функционалност за автоматична проверка на данните и засичана на информаци€та между двете системи. »зпълнител€т тр€бва да интегрира и модул за е-автентикаци€.

—лед създаването на ј»— и регистъра започва същинското „пребро€ване“ на ресурсите на » », като то ще обхване общо 2534 локации в 576 администрации на територи€та на Ѕългари€. ‘изическата инвентаризаци€ ще бъде извършвана по график и поетатпно. ќт ƒј≈” предвиждат част от тази дейност да бъде осъществени от 140 служители на агенци€та, които ще одитират 560 локации. „»маме структури в ц€лата страна и см€таме, че е по-ефективно да използваме този ресурс и за целите на инвентаризаци€та“, об€сни ¬асил ¬асилев. ќстаналите проверки ще бъдат осъществени от служители на изпълнител€, който ще бъде избран след обществената поръчка.

«а улеснение на проверките от ƒј≈” подготв€т официално писмо до всички администраци€, които да подготв€т предварителна информаци€ за своите » “ ресурси. „ќчакваме до кра€ на €нуари те да са готови с тези предварителни доклади, като се над€ваме на съдействието на всички администрации“, допълни ¬асилев.

ѕроектът е много важен както по отношение на разходите за » “, така и по отношение на сигурността. „¬ момента в редица администрации се използват работни станции с Windows XP, като тази ќ— вече не се поддържа от Microsoft и представл€ва сериозен риск за сигурността. ќсвен това одитът и записването в единна »— ще ни покаже информаци€ в различни сечени€, например колко харчат компютрите и сървърите от дадено поколение и колко струва поддръжката им. ѕон€кога е по-евтино да бъде закупено по-модерно решение отколкото поддържането на старо. „рез системата може да се види, че за предостав€нето на една услуга се харчи електроенерги€ за над 200 000 лева годишно, а това н€ма как да бъде вид€но от счетоводните записи“, об€сни Ќиколай ћинев, директор на дирекци€ „»— и оперативна съвместимост“ в ƒј≈”.

„рез инвентаризаци€ ще бъде даде отговор на въпроса доколко сме готови да предоставим услуги по електронен път, коментира »ван ћодев. «атова е важен и последващи€т анализ на информаци€та в нови€ регистър, така че държавата да оптимизира по подход€щ начин средствата за » “, касаещи както услугите за гражданите, така и междуведомствените услуги, допълни той. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас