“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ехнологии
12 дек
2017
 
 

Ѕъдещето на »нтернет на нещата през 2018 г.

3038 прочитани€

Ѕъдещето на »нтернет на нещата през 2018 г.

ѕрочетете още: Fujitsu синтезира основните предизвикателства в дигиталната епоха

ћакар че много неща ще се промен€т през 2018 г. бързото развитие на технологиите н€ма да е сред т€х. «а компаниите в сферата на »нтернет на нещата (IoT) този напредък продължава да обещава вълнуващо бъдеще.

«аради бързата пром€на много от IoT компаниите ще тр€бва да наваксват. —ъщевременно обаче много организации ще постигнат успех, ще тестват нови монетизационни модели, ще разбират по-добре от какво се нужда€т и какво цен€т клиентите.

√ол€мата пром€на при монетизаци€та

¬ече се промени начинът, по който бизнесът мисли за софтуерната монетизаци€. ѕреди дискусиите по темата се фокусираха върху въпроса как да се спре изтичането на приходи и да се защити интелектуалната собственост.

—ега става дума за нови, по-насочени към клиентите бизнес модели и за фирмен растеж, идващ от повтар€щи се приходни потоци. »зравн€ването на цената с потребителската стойност и по-ефективната монетизаци€ ще бъде ключов двигател в индустри€та през 2018 г.

“ози нов подход се грижи за клиентите, а намирането на нови източници на приходи ще продължи и през 2018 г. ≈то какво може да се очаква от нови€ св€т на софтуерната монетизаци€:

1.  лиентите, купуващи софтуер, ще изискват повече прозрачност.

¬ миналото клиентите, купуващи софтуер, често оставаха в неведение относно това какво точно използват. ћакар че вече много от т€х се довер€ват на инструмента Software Asset Management, те също така изискват от доставчиците прозрачност и мол€т за повече помощ.

ƒоставчиците тр€бва да покажат какво е позволено на потребителите да използват и какво те всъщност използват. “ака ще се създаде доверие и ще се засил€т отношени€та клиент-продавач.

2. IoT компаниите се нужда€т от повече информаци€, за да привлекат нови клиенти

 лиентите днес очакват, че IoT компаниите ще разберат техните нужди. “ова означава, че тр€бва да се сложи карай на играта по отгатване как потребителите използват софтуера и услугите.

ƒобрата новина е, че най-новите технологии незабавно предостав€т информаци€ за клиентите. “ова на свой ред въвежда едно напълно ново ниво на стратегическо управление на приходите.

3. ”правление на SaaS като част от хибридните модели е ключът за растежа

“ъй като повече софтуерни доставчици се мест€т в SaaS, те ще предложат нови неща на пазара. »стината е, че инсталационните приложени€ н€ма да изчезнат веднага и хибридните модели ще съществуват още дълго време.

«а да увеличат растежа, доставчиците тр€бва да създадат среда, ко€то лесно управл€ва хибридните модели за разпространение и монетизаци€.

 омпаниите, които подготв€т инфраструктура,осигур€ваща гладко протичане на всички сценарии, ще се отличи и ще може да гарантира, че SaaS приходите продължават да нарастват.

»нтернет на нещата през 2018 г.

4.  лиентското изжив€ване тр€бва да е определ€що

ќрганизациите не тр€бва да позвол€ват техни€т модел за внедр€ване да определ€ клиентското изжив€ване и тр€бва да гарантират, че клиентите лесно ще могат да използват всички продукти.

ƒори да се прилагат различни модели за внедр€ване, софтуерните продукти тр€бва да бъдат управл€вани централно и да се свързват със същи€ бек офис.

5. OPEX ще доведе до икономика на абонаментите (subscription economy)

ѕреминаването към OPEX модел или модел на оперативните разходи е неизбежно. Ќезависимите софтуерни доставчици и производителите на устройства се насочват към модели на повтар€щи се приходи, а моделът на абонаменти вече е широко приет.

ƒоставчиците тр€бва проактивно да работ€т за увеличаване бро€ на абонатите, да въведат процеси за автоматично абониране и поднов€ване на абонамента.

6. Ќарастващо търсене на индивидуализирани продукти и стратегии за монетизаци€

ѕри продуктите и монетизаци€та не може „едни и същи размер да подхожда на всички”.  лиентите, купуващи софтуер, очакват индивидуализирани продукти. ћодулните продукти и функции, които могат да бъдат включвани и изключвани, отговар€т на тези очаквани€. ќсвен това днес монетизаци€та е доста по-гъвкава.

—поред Gartner 80% от независимите софтуерни доставчици ще използват множество модели за лицензи до 2019 г., а много го прав€т и сега. ѕример за това са SaaS приложени€та.

“ези хибридни модели все повече навлизат и доставчиците на софтуер тр€бва да се подготв€т още сега за т€х.

ћакар н€кои компании да се чувстват застрашени с тези нови тенденции, важно е да се запомни, че те могат да донесат значителен успех на организациите през следващата година.

≈“» ≈“»:
IoT2018
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас