“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
11 дек
2017
 
 

‘ћ» и шведски университет създават ÷ентър за използване на √олемите данни

÷ентърът за върхови постижени€, създаден по проекта GATE, ще помага за решаването на проблеми в областта на интелигентните градове.

3419 прочитани€

Ўведската инициатива, свързана с приложение на големите данни във всичките 8 приоритетни научни области на “ехнологични€ университет „алмърс, може и тр€бва да бъде приложенa и в Ѕългари€ при реализирането на проекта GATE - Big Data for Smart Society. “ова беше основното послание на √реам  емп, професор в ƒепартамента по компютърни науки и инженерство на шведски€ “ехнологичен университет Chalmers. ”ниверситетът в Ўвеци€. ‘акултетът по математика и информатика и ‘акултетът по физика и Ќаучноизследователски€ център на —” „—в.  л. ќхридски“ са партньори по проекта GATE, който предвижда изграждане на ÷ентър за върхови постижени€ в областта на големите данни. ѕроектът е финансиран по м€рката “Teaming” на програма ’оризонт 2020 на ≈—, уточни проф. —илви€ »лиева от —”.

√реам  емп, професор в ƒепартамента по компютърни науки и инженерство на шведски€ “ехнологичен университет Chalmers.

Ѕъдещи€т център ще свързва и обедин€ва в единна екосистема всички заинтересовани от големите данни – университети, централна и местна администраци€, индустри€, общество, стана €сно по време на двудневни€ семинар, организиран от екипа по проекта в —офи€ “ехѕарк.

—поред представителите на академичната общност центърът тр€бва да съсредоточи усили€та си върху решаване на проблемите в областта на интелигентните градове и да подпомогне изграждането на удобен за обикновени€ гражданин град на бъдещето. „—офи€ е единствени€т град в Ѕългари€ със стратеги€ за интелигентна специализаци€, добри финансови ресурси, които тр€бва да бъдат използвани за превръщането му в град на бъдещето, но и с големи проблеми в транспорта, градската мобилност, здравеопазването и екологи€та“, за€ви проф. –умен Ќиколов от ”ниверситета по библиотекознание и информационни технологии. “ой допълни, че ако GPS данните от смартфоните на всеки гражданин на —офи€ се събират и използват в реално време, те могат да послужат за решаването на н€кои от най-наболелите проблеми, например придвижването в градската среда. ќсновните предизвикателства пред цифровата трансформаци€ са три –липсата на умени€, на специалисти и на финансов ресурс. „≈кспертизата на GATE може да помогне за преодол€ването им“, коментира проф. Ќиколов.

Ѕъдещи€т ÷ентър за върхови постижени€ може да донесе висока добавена стойност не само за гражданите, но и за фирмите. јко събраните до момента от бизнеса данни се обработ€т и използват рационално, ще бъдат решени проблеми като липсата на връзка между индустри€та и академичната общност.

„Ѕългари€ има успехи, но все още недостатъчно добри традиции при работата с т.нар. „отворени данни“. —траната ни тр€бва да направи още много, за да заработи електронното управление, подчерта доц. јнтон √ерунов от —топански€ факултет на —”. “ой изтъкна, че предстои процес на разшир€ване на отворени€ достъп до съхран€ваните от държавната администраци€ данни. —вързването на отворените данни и интегрирането им с правителствените данни е следваща фаза, в ко€то предстои да се навлезе. »нтегрирането на данните на централната и местните администрации и на неправителствени€ сектор, а впоследствие и свързването им със социални данни е ключов фактор за навременното и информирано взимане на решени€ в полза на обществото, об€сни доц. √ерунов.

Ќ€кои институции, като например —толична община, ограничават отворените данни с аргумента за защита на правото върху интелектуалната собственост, коментира той. ƒруги администрации – министерства, държавни агенции и общини - предостав€т отворен достъп до събраните от т€х данни. ¬ момента са налице действащи проекти, в които с анализа на големите данни и приемането на адекватни решени€ въз основа на този анализ, се промен€ обликът на градовете. ѕримери за такива проекти в —офи€ са интелигентното управление на улични€ трафик, както и редица проекти за мониторинг на чистотата на атмосферни€ въздух, за€ви доц. √ерунов и обобщи, че всичко опира до желанието на администраци€та да работи прозрачно и в интерес на гражданите.

ѕо време на дискуси€та беше обсъден и пилотен проект в областта на електронното здравеопазване. Ѕеше подчертано, че предстои изграждането на единна система, ко€то ще интегрира действащите системи в болниците, аптеките, ћинистерството на здравеопазването и Ќ«ќ . ѕредвид големи€ обем от данни, който ще се достав€ от разнородни източници, бъдещи€т ÷ентър за върхови постижени€ би изиграл ключова рол€ за предостав€не на нови аналитични подходи и методи, а по този начин ще се подобри качеството на здравните услуги за пациентите. ¬сичко това тр€бва да стане при спазването на новата регулаци€ за защита на личните данни на ≈вропейската комиси€.

”правлението на водите и предпазването от наводнени€ е конкретен проблем, върху който могат да се съсредоточат научните изследвани€ на ÷ентъра, посочи »ли€  ръстев, представител на SAP за Ѕългари€.  ато потенциални заинтересовани страни б€ха посочени ћинистерството на околната среда и водите, общините и ћинистерството на икономиката. ќбсъдени б€ха и очакваните ползи от бъдещи€ център в областта на енергийната ефективност и зелената енерги€, образованието и транспорта.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас