“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
17 ное
2017
 
 

јлкомет се насочва към »ндустри€ 4.0, дигитализира производствените процеси

÷елта на компани€та в момента е да постигне пълна дигитализаци€ на всички процеси в производството. ¬ тази връзка в началото на 2017 г. в ДјлкометУ са стартирани н€колко сериозни проекта, за чи€то реализаци€ е предвиден период от две години. ѕроектите включват миграци€ към Microsoft Navision 2017, внедр€ване на APS система и MES решение.

4340 прочитани€

јлкомет“ јƒ е основана през 1981 г. и днес е сред водещите производители на валцовани и пресовани алуминиеви продукти в Ѕългари€. “€ е публично дружество и се листва на Ѕългарската фондова борса. ѕрез последните 10 години компани€та активно инвестира в модерно технологично оборудване за своите три основни цеха – ле€рен, валцов и пресов, и в прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави. ¬ резултат „јлкомет“ произвежда богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие с европейските стандарти. —во€ принос за ефективните производствени процеси има и адекватната » “ инфраструктура на предпри€тието – всъщност нейното значение е доста важно, тъй като модерно оборудване комуникира през тази инфраструктура.

„ќсновни€т ни приоритет е надеждна работа на инфраструктурата. «а целта сме дублирали физически критичните оптични трасета, инвестирали сме в техника и обучение на наши специалисти за нужните дейности по изграждане на оптични мрежи и при авари€ или друга производствена необходимост можем да реагираме практически веднага. ƒруги€т основен приоритет е сигурността, за целта физически сме разделили инфраструктурата на две основни части - мрежа за нуждите на производствената автоматизаци€ и корпоративна мрежа. ¬ръзката между двете мрежи задължително минава през н€колко нива и става по строги правила”, коментира √еорги јпостолов, ръководител на отдел „»нформационно обслужване” в „јлкомет“ јƒ.

Ѕизнес предизвикателства

ѕрочетете още: »ндустри€ 4.0 Ц ѕредизвикателства и възможности

Ќай-общо целта на компани€та в момента е да постигне пълна дигитализаци€ на всички процеси в производството. ќт „јлкомет“ по€сн€ват, че това е т€хното разбиране за »ндустри€ 4.0. ¬ тази връзка в началото на тази година в „јлкомет“ са стартирани н€колко сериозни проекта, за чи€то реализаци€ е предвиден период от две години. ѕроектите включват миграци€ към Microsoft Navision 2017, внедр€ване на APS система и MES решение.

¬изитка на »“ проекта

»ме на проекта: Mиграци€ към Microsoft Navision 2017, внедр€ване на APS система и MES решение

¬ъзложител: „јлкомет“ јƒ

»зпълнители: „јлкомет“ јƒ, Siemens Preactor и външен партньор

Ћокации: Ѕългари€

—тартиране/приключване на проекта: 2017 г. - 2019 г.

 атегори€: ѕроизводство и търгови€

„»нсталирани€т хардуер и изградената инфраструктура тр€бва да задовол€т нуждите на фирмата до 2020 г. и са съобразени с инвестиционни€ план за този период. —лед това отново ще бъде проведен анализ за планиране на инвестициите”, отбел€зва √еорги јпостолов.

√еорги јпостолов, ръководител на отдел „»нформационно обслужване” в „јлкомет“ јƒ

»“ решение

 лючов проект, който тр€бва да приключи до кра€ на тази година, е миграци€та на ERP системата на предпри€тието Microsoft Navision към последната й верси€ - 2017.

 ъм момента проектът е във фаза анализ и решение за прехвърл€не на доработените функционалности. ÷елта е да се ползва най-актуалната верси€ на Navision, ко€то предостав€ много допълнителни опции. „ ачествено нови функционалности има в модулите „ѕродажби“, „ѕокупки“ и „‘инанси“, включително са добавени и възможности за прослед€ване на парични потоци. ќсигурена е пълна интеграци€ с MS Outlook, т.е. н€ма нужда потребител€т да преминава през два екрана между e-mail клиент и ERP – той може да работи само в Outlook. ¬ допълнение последното издание на Microsoft Navision има мобилна и таблет верси€, а също така включва Power BI”, коментира »“ мениджърът на „јлкомет“.

«а да по€сн€т значението на проекта за преминаване към най-новата верси€ на ERP системата, представителите на компани€та оцен€ват текущото и желаното състо€ние на сво€та основна информационна система според ISA-95 – стандартът, предназначен да осигури възможности за взаимодействие на корпоративните информационни системи (най-често ERP) с производствените информационни системи (MES).

Ќай-общо ISA-95 раздел€ информационното осигур€ване на предпри€ти€та на 4 нива. Ќа ниво 0 са обхванати същинските производствени процеси, на ниво 1 – директни€т контрол на сензори и процеси. Ќа ниво 2 информационното взаимодействие се състои от данни от SCADA системите, осигур€ващи визуализаци€, мониторинг и контрол на индустриални процеси. Ќиво 3 включва системите за управление на операциите, които направл€ват работни€ поток, контрола на рецепти и оптимизаци€та на процесите. Ќа ниво 4 са ERP системите, които обслужват управлението на веригите за доставки, планирането на ресурсите и т.н., и т.нар. EIS системи (Executive Information System), подпомагащи вземането на решени€ от висши€ мениджмънт.

— преминаването към новата верси€ на ERP системата Microsoft Navision в „јлкомет“ цел€т да постигнат ниво 4 на автоматизаци€ и интеграци€.

„»маме изградени ниво 1 и 2 и сега искаме да изградим ниво 3, но от два сло€, и да постигнем характерната за ниво 4 пълна вертикална дигитализаци€ на производствените процеси”, коментира јпостолов.

¬недр€ване на APS система

¬ „јлкомет“ са изградени системи ниво 1 и ниво 2 на Siemens Win CC. «акупено е и готово решение за детайлно производствено планиране, или т.нар APS система (Advanced planning and scheduling, APS), разработена от компани€та Siemens Preactor.  ъм момента APS решението се внедр€ва в цех „ѕресов”, а за 2018 г. е планирано внедр€ване и в цех „¬алцов”.

„ омпани€та стартира амбициозна инвестиционна програма за 69 млн. лева за следващите 2 години, като очаквани€т резултат е увеличаване на производствени€ капацитет. ¬ резултат става задължително да се управл€ва ефективно това скъпо оборудване и точно с такава цел решихме да закупим APS решение. »зборът на такова решение не е лесен, а още по-трудно е имплементирането му. »ма н€колко водещи доставчика на такива системи на световно ниво, но н€ма универсално в€рно решение за даден тип бизнес. «атова избрахме решение тип платформа и среда на разработка, като задачата е да моделираме и развием точната система за наши€ тип бизнес. јмбици€та ни е да постигнем това с партньора на Siemens Preactor за Ѕългари€, но като инвестираме и в наш вътрешен екип, който да може да развива самосто€телно решението в бъдеще”, казва √еорги јпостолов.

»“ мениджърът на „јлкомет“ допълва още, че при реализаци€та на такъв проект е важно да има много чиста визи€ за желани€ краен резултат и за това как точно се планира интеграци€ между софтуерните продукти от различните нива. „»ма много варианти за това и ние сме фиксирали един, който в€рваме, че най-добре ще отговори на нашите нужди и визи€”, отбел€за той.

MES решение

¬ допълнение в „јлкомет“ са стартирали разработка на конфигуратор и MES решение. »зпълнението на тази задача е възложено на външен партньор. ¬ MES решението е предвиден и модул за управление на поддръжката, и модул за управление на качеството.

MES решението ще получава данни от APS системата и от специални€ конфигуратор, който се разработва и ще връща данни в ERP системата с цел да се осигури коректно отчитане на производствените разходи. „јмбици€та ни е да ползваме на работните станции в производството изц€ло MES решението, а не ERP, както е сега. «адължително ще добавим модули за управление на качеството и поддръжката (QC и Maintenance), чието правилно функциониране става критично важно за защита и успешното сертифициране по н€кои специфични сертификати в автомобилната и хранителната индустри€.  акто всички забел€зваме, вс€ка година регулациите стават все повече и по-тежки и без добро управление на цели€ процес успешното сертифициране става много трудно”, по€сни јпостолов.

јлкомет јƒ

Eфект от »“ решението

÷елта и на трите ключови проекта за тази година - миграци€ към последна верси€ на ERP системата, внедр€ване на APS решение, а също разработка и внедр€ване на MES - е да се осигури дигитализаци€ както на данните, така и на процесите в производството. „“ова води до много по-ефективно управление, лесен достъп до вс€какъв вид данни – материали или производствени параметри при конкретни операции. —м€там, че вс€ко производствено предпри€тие, което расте, тр€бва да се стреми към това, защото в противен случай то ще стане неефективно и рано или късно ще бъде изхвърлено от пазара от н€кой, който е по-ефективен и по-гъвкав от него”, подчертава »“ мениджърът на „јлкомет“.

ѕотенциал за развитие

Ќововъведени€та в компани€та не спират само с изброените три проекта. ѕрез юли се стартира проект за изц€ло обнов€ване сайта на организаци€та и на стратеги€та й за присъствие в социалните мрежи - LinkedIn, Facebook, YouTube. ¬ъпреки че продукци€та на „јлкомет“ не е за масови€ потребител, според представителите на предпри€тието присъствието в социалните мрежи не тр€бва да се пренебрегва.

„»ма немалко фирми, които реализират 50% от своите B2B продажби през социалните мрежи. »ма много ефективни инструменти за таргетиране на дадена група потребители, да речем, мениджър доставки от даден сектор на индустри€та. √решка е, ако мислим, че щом не сме в ритейл пазара, социалните мрежи не са ни нужни. Youtube е втората по големина търсачка в света след Google и преди Yahoo и Bing, това тр€бва да се използва от фирмите, включително и от тези, които не работ€т с крайни клиенти“, коментира в заключение √еорги јпостолов.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас